Międzynarodowy handel online staje się coraz bardziej popularny wśród przedsiębiorców. Jeśli jesteś zainteresowany tematem sprzedaży na rynki krajów UE, dowiesz się więcej na ten temat czytając poniższy artykuł.

E-handel w Unii Europejskiej

Coraz więcej polskich przedsiębiorców dokonujących sprzedaży swoich produktów na rynek rodzimy, podejmuje decyzję o rozszerzeniu zasięgu działalności na rynki krajów UE. Dla większości z nich jest to kolejny etap w rozwoju biznesu. Gdy rynek rodzimy się nasyci, poszukują oni klientów za granicą. Międzynarodowy handel wydaje się naturalnym sposobem na zdobywanie nowych rynków.

Pozyskanie zagranicznych klientów wiąże się często z dość długim procesem budowania pozycji e-sklepu na tle konkurencji, mającej wyrobioną w danym kraju markę. Wielu przedsiębiorców odstraszają również koszty związane z wejściem na zagraniczne rynki, a także konieczność zaznajamiania się z przepisami prawa międzynarodowego.

Pomimo tego z każdym kolejnym rokiem liczba przedsiębiorców próbujących swoich sił w e-handlu za granicą będzie wzrastać. Dlatego ważne jest, abyś zdawał sobie sprawę z możliwości jakie daje Ci sprzedaż towarów na rynki krajów UE i już teraz poznał obowiązujące zasady.

Jak wygląda europejski rynek e-commerce?

Według jednych z najnowszych statystyk, trzy czwarte wszystkich obywateli Europy powyżej 15 roku życia, korzysta w sposób aktywny z Internetu. Ponad połowa z nich dokonuje zakupów online. Zgodnie z danymi pochodzącymi z 2015 roku, największe europejskie rynki e-commerce to: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Rosja, Włochy oraz Hiszpania. W związku z tym, w przypadku chęci rozszerzenia działalności, wskazane byłoby rozpoczęcie ekspansji od któregoś z nich.

rynki e-commerce w ue

Z powyższego wykresu wynika, że dwa największe rynki w Europie, tj. brytyjski i francuski, odpowiedzialne są za prawie połowę sprzedaży na kontynencie. Polska nie znalazła się w wyżej wymienionym zestawieniu, jednak biorąc pod uwagę panujące trendy, liczba Polaków robiących zakupy w Internecie z roku na rok będzie wzrastać.

Interesuje Cię sprzedaż do największych rynków Unii Europejskiej? Zobacz:

Sprzedaż online w Wielkiej Brytanii

Charakterystyka rynku i potencjalnych klientów

Rozpoczynając planowanie ekspansji na rynki europejskie, należy przede wszystkim sprawdzić nastawienie konsumentów do zakupów w zagranicznych sklepach. Może się bowiem okazać, że tylko niewielki odsetek potencjalnych klientów zechce kupować Twoje produkty, mimo że na polskim rynku odniosłeś niebywały sukces. Niechęć do dokonywania zakupów u zagranicznych sprzedawców, w wielu krajach jest spowodowana licznymi obawami związanymi z transgranicznym e-handlem.

W przeważającej liczbie przypadków konsumenci obawiają się wysokich kosztów przesyłki i ewentualnych zwrotów, a także długiego czasu dostawy.

Zanim podejmiesz decyzję o rozszerzeniu swojej działalności na rynki innych krajów UE, powinieneś bliżej przyjrzeć się ich strukturze. Wyjątkowo istotne mogą być dla Ciebie informacje na temat gałęzi gospodarki, które w danym kraju są najbardziej nastawione na import. Bardzo ważną kwestią jest również zebranie informacji na temat czynników kulturowych oraz ekonomicznych w krajach, w których chcesz rozpocząć sprzedaż swoich produktów. Duże znaczenie może mieć także ich struktura demograficzna. Dysponowanie takimi informacjami umożliwi Ci stworzenie indywidualnie dopasowanej oferty.

Ważne jest też, żebyś posiadał aktualne dane na temat nasycenia zagranicznych rynków. Przykładowo, eksperci twierdzą, że w Hiszpanii nastąpi znaczny wzrost zainteresowania zakupami online. Jest to bardzo istotna informacja dla zagranicznych sprzedawców, ponieważ jej obywatele dokonują ponad 40% zakupów w sklepach spoza swojego kraju. Powinieneś być jednak świadomy, że wiele pozornie atrakcyjnych rynków może okazać się już nasyconych – taka sytuacja ma właśnie miejsce w Hiszpanii. Dlatego też bardzo ważne jest, aby znaleźć swoją niszę. We Włoszech może to być przykładowo rękodzieło, ponieważ mimo ogólnego nasycenia rynku, klienci wciąż są bardzo otwarci na tego typu zagraniczne produkty.

Obowiązki sprzedawcy w Unii Europejskiej

Zanim przystąpisz do umowy z zagranicznym nabywcą, powinieneś w jasny i zrozumiały dla niego sposób przekazać mu następujące informacje:

 • główne cechy usługi lub produktu,
 • dane identyfikacyjne sprzedawcy, adres pocztowy, e-mail, numer telefonu,
 • cenę towaru lub usługi wraz z informacjami o opłatach dodatkowych (koszcie dostawy, zwrotu, podatkach, opłatach pocztowych),
 • gdzie dostępne są wszystkie obowiązujące kodeksy postępowania,
 • warunki dotyczące wszystkich usług posprzedażowych,
 • opłaty ponoszone w celu skontaktowania się ze sprzedawcą (jeżeli są wyższe niż stawka podstawowa),
 • wszelkie wyjątki, w przypadku których nie obowiązuje prawo odstąpienia od umowy,
 • warunki wpłaty wszelkich depozytów,
 • ewentualne ograniczenia w zakresie dostaw,
 • prawa konsumenta w zakresie odstąpienia od umowy oraz wszelkie terminy i opłaty z tym związane,
 • czas trwania umowy i warunki jej rozwiązania, w tym minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta,
 • formy płatności, które są akceptowane.

Dodatkowo, powinieneś przedstawić konsumentowi potwierdzenie, iż złożenie przez niego zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty. Przekaz musi być jasny, a komunikat widoczny.

Zasady handlu wewnątrzunijnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, firmy prowadzące działalność w Unii Europejskiej mają prawo do swobodnego importowania i eksportowania towarów. Na swobodę przepływu dóbr między państwami, zgodnie z art. 28-37 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)wpływają następujące elementy:

 • unia celna i wynikający z niej zakaz nakładania ceł i opłat o skutku równoważnym do ceł,
 • zakaz wprowadzania między państwami członkowskimi ograniczeń ilościowych w przywozie i wywozie oraz środków o skutku równoważnym do tych ograniczeń,
 • dostosowywanie monopoli państwowych o charakterze handlowym, w celu wykluczenia wszelkiej dyskryminacji między obywatelami państw członkowskich.

Istnieją jednak wyjątki, w których swoboda wymiany towarów między krajami UE może zostać ograniczona. Zgodnie z art. 36 TFUE, dzieje się tak w przypadku, gdy zostaną naruszone:

 • zasady moralności publicznej,
 • zasady ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt oraz ochrony roślin,
 • zasady ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej,
 • zasady ochrony własności przemysłowej i handlowej.

Certyfikat CE

Niektóre grupy wyrobów, zanim trafią do obrotu wewnątrzunijnego, powinny zostać poświadczone certyfikatem CE. Potwierdza on, że Twój produkt został odpowiednio zbadany i spełnia unijne wymogi w zakresie zdrowia, ochrony środowiska i bezpieczeństwa.
Wyroby, które powinny zostać oznakowane certyfikatem CE to:

 • wyroby budowlane,
 • maszyny, sprzęt elektroniczny,
 • zabawki,
 • urządzenia i środki medyczne,
 • przyrządy pomiarowe,
 • jachty morskie i śródziemne,
 • dźwigi,
 • urządzenia radiowe,
 • przyrządy pomiarowe.

Celem uzyskania certyfikatu, należy przygotować odpowiednią dokumentację techniczną, potwierdzającą, że dany wyrób spełnia wszystkie standardy ustalone przez Unię Europejską.

Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych

Wiele komplikacji związanych z e-handlem na obszarze Unii Europejskiej jest spowodowanych nieścisłościami w zakresie podatku VAT. Ogólnie rzecz biorąc, VAT jest podatkiem pośrednim płaconym od obrotu, który obciąża finalnego odbiorcę. Oznacza to, że jego wartość jest wliczona w cenę produktu. Dlatego też koszt poniesiony przez kupującego będzie zależny od stawek obowiązujących w danym kraju.

W krajach UE możesz spotkać się z dwoma głównymi stawkami podatku VAT: podstawową oraz obniżoną. Stawka podstawowa jest używana do opodatkowania większości towarów i usług w danym kraju. Jej wartość jest ustalana indywidualnie przez władze państwowe. Zgodnie z prawem nie może być jednak niższa niż 15%, ponieważ zbyt duże rozbieżności mogłyby prowadzić do zaburzenia konkurencji. Stawki obniżone mają zastosowanie tylko w przypadku określonych towarów i usług, takich jak produkty spożywcze, dostawa wody bądź produkty farmaceutyczne. Zostały one szczegółowo opisane w załączniku do dyrektywy UE.

podatek VAT EuropaWarunkiem koniecznym, umożliwiającym Ci wejście na rynki krajów UE jest zarejestrowanie się jako czynny podatnik VAT-u w Polsce. 

Problemy wynikające z różnic walutowych

W związku z tym, że w obrębie Unii Europejskiej waluta nie została jeszcze całkowicie ujednolicona, w przypadku transakcji transgranicznych mogą pojawić się problemy wynikające z różnic kursowych. Zazwyczaj są one związane z prezentowaniem cen produktów na stronie sklepów oraz z księgowaniem transakcji dokonanych w walucie innej niż waluta kraju sprzedawcy.

W przypadku dokonywania rozliczeń zagranicznych transakcji musisz pamiętać o tym, że wszystkie faktury i rachunki powinny być przeliczane na walutę, która obowiązuje w kraju sprzedawcy. Zatem będąc właścicielem polskiego sklepu internetowego masz obowiązek dokonać przeliczenia na złote, a w przypadku działalności w Wielkiej Brytanii na funty. Przeliczenia należy dokonać na podstawie kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Obca waluta a prezentacja cen

Jeżeli zdecydujesz się na sprzedaż swoich produktów na terenie przykładowo Hiszpanii, musisz postarać się, aby na stronie Twojego e-sklepu widniały ceny w euro. W przeciwnym wypadku potencjalny klient może się zniechęcić do zakupu i będzie to całkowicie zrozumiałe. Dlaczego? Otóż wyobraź sobie, że chcesz kupić obuwie sportowe w zagranicznym sklepie internetowym. Znalazłeś dwie identyczne oferty, z tym, że w jednym sklepie ceny podane są w euro, a w drugim w złotych. Nawet jeżeli postanowisz przeliczyć kwotę pierwszego sklepu na polską walutę (co wymaga od Ciebie wykonania dodatkowej czynności) i okaże się, że ceny są niemal identyczne, to z dużym prawdopodobieństwem ostatecznie dokonasz zakupu u tego sprzedawcy, który podał cenę w Twojej rodzimej walucie.

Jak zatem uniknąć wyżej wymienionej sytuacji? Jeżeli potencjalnymi klientami Twojego sklepu są obywatele kliku krajów, z których niemal każdy posiada inną walutę, dobrym rozwiązaniem będzie wprowadzenie na stronie funkcjonalności, która będzie zmieniać walutę w zależności od języka strony, który wybrał klient wchodząc do sklepu. Innym pomysłem jest umieszczenie na stronie kalkulatora kursu walut, który codziennie będzie pobierał aktualne informacje z banków europejskich. Jak już wspominaliśmy wcześniej, samodzielne przeliczanie walut wymaga od klienta dodatkowego wysiłku. Kalkulator dostępny na stronie nie zmusza go jednak do otwarcia nowej karty i wyszukiwania odpowiedniego narzędzia, więc usprawnia cały proces.

Technologia wsparciem dla międzynarodowej ekspansji

Współczesne technologiczne rozwiązania znacznie ułatwiają wejście na zagraniczne rynki. Odpowiedzią na potrzeby rynku e-commerce jest chociażby platforma gemiusShopMonitorDzięki temu narzędziu możesz sprawdzić jak Twój e-sklep wypada na tle konkurencji, nie tylko w kraju, ale również za granicą. Dodatkowo zyskujesz dostęp do informacji na temat interesującego Cię rynku bądź jego wycinka. Branża e-commerce ma bardzo duży potencjał, ponieważ dzięki sprzedaży w Internecie niemal wszyscy sprzedawcy mogą stać się sobie równi. Korzystając z narzędzi dostępnych w Internecie możesz zyskać informacje, które umożliwią Ci lepszy wybór strategii dla rozwoju Twojego biznesu.

Podsumowanie

Przedstawiliśmy najistotniejsze aspekty związane z handlem online na obszarze Unii Europejskiej. W związku z tym, że każdy kraj posiada odmienną strukturę rynku i gospodarki, należy je traktować indywidualnie. W przyszłości treść zostanie uzupełniona o aktualne informacje dotyczące sprzedaży w najistotniejszych, z punktu widzenia rozwoju e-commerce, krajach Unii Europejskiej.

Jeśli interesuje Cię handel na terenie UE lub prowadzisz taką działalność i masz pytania na temat jej księgowości – napisz do nas lub umów się na bezpłatną konsultację. Chętnie pomożemy!

Data ostatniej aktualizacji artykułu: