Ten artykuł zakłada, że posiadasz już zarejestrowaną Spółkę LTD w Anglii. Jak to zrobić? Wszystkiego dowiesz się tutaj.

Poniższy tekst przeczytasz w 2 minuty. Jeśli wolisz porozmawiać z naszym doradcą skontaktuj się z nami lub umów na darmową konsultację.

 

Będąc właścicielem Spółki LTD w Anglii masz prawo do otworzenia jej oddziału w Polsce.

Oddział ten w momencie rejestracji staje się wyodrębnionym, samodzielnie funkcjonującym podmiotem gospodarczym, aczkolwiek nie posiada oddzielnej osobowości prawnej w Polsce i może korzystać z majątku spółki macierzystej.

Oznacza to, że nie podlega on pod Kodeks Spółek Handlowych, a sposób jego prowadzenia reguluje Ustawa o rachunkowości. Z tego powodu księgowość oddziału musi być prowadzona oddzielnie od księgowości spółki macierzystej (LTD w Wielkiej Brytanii) oraz musi on odprowadzać w Polsce podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w Polsce.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania:

W jakiej sytuacji powinieneś założyć oddział spółki LTD w Polsce?

Kiedy prowadzisz sprzedaż produktów z Polski i potrzebujesz je tutaj magazynować.

Prowadzenie magazynu w Polsce w większości przypadków wymaga rejestracji oddziału Spółki LTD. Zależy to w dużej mierze od rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności. Aby dowiedzieć się czy w Twoim przypadku rejestracja oddziału będzie konieczna skontaktuj się z nami lub umów na bezpłatną konsultację

Kiedy potrzebujesz fizycznej siedziby w kraju.

Polskie prawo nie pozwala zagranicznym spółkom na wynajem nieruchomości na potrzeby biura, magazynu, lub zakładu produkcyjnego. Jak wspomnieliśmy wyżej, konieczne w tym celu jest utworzenie oddziału Spółki LTD w Polsce.

Kiedy chcesz zatrudniać pracowników na umowę inną niż umowa o dzieło.

Posiadając Spółkę LTD w Anglii nie możesz zatrudniać pracowników w Polsce. Możesz wyłącznie nawiązywać stosunki cywilno-prawne na umowę o dzieło.

W każdym innym przypadku konieczne jest stworzenie oddziału Spółki LTD w Polsce oraz “umocowanie” go do samodzielnego nabywania praw i zaciągania zobowiązań określonych w prawie pracy. Umocowanie to powinno wynikać ze statutu lub innego aktu regulującego działanie oddziału.

Jak założyć oddział spółki LTD w Polsce?

  1. Należy złożyć wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  2. Określić przedmiot działalności spółki, czyli przybliżyć zakres jej działania. W tym celu możesz posłużyć się wytycznymi Polskiej Klasyfikacji Działalności.
  3. Następnie spośród zatrudnionych w polskim oddziale należy wyznaczyć osobę, która będzie oficjalnie reprezentować spółkę brytyjską oraz dostarczyć wzór podpisu tej osoby potwierdzony notarialnie.
  4. Jeśli sporządziłeś dla swojej spółki akt założycielski, statut lub jakąkolwiek umowę określającą podstawę Twojej działalności, musisz dołączyć przetłumaczone kopie tych dokumentów do akt rejestrowych oddziału.
  5. Jeżeli jednak działalność prowadzisz na podstawie wpisu do rejestru, konieczne będzie przedstawienie odpisu z rejestru przygotowanego przez tłumacza przysięgłego.

Jakie są dodatkowe korzyści posiadania oddziału spółki LTD w Polsce?

 

Prestiż

Nie da się ukryć, że angielska Spółka LTD jest w świecie biznesu bardziej rozpoznawalna i cieszy się większą renomą niż polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Elastyczność

Oddział Spółki LTD w Polsce może ubiegać się o wszelkiego rodzaju zezwolenia i licencje.

Myślisz o rejestracji oddziału swojej spółki LTD w Polsce, masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z tym tematem? Skontaktuj się z nami lub umów na darmową konsultację.

4.3/5 - (26 votes)
Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda