+48 12 210 08 78 (pon-pt 9-20, sob 9-13) info@sovaaccounting.pl

Ten artykuł zakłada, że posiadasz już zarejestrowaną Spółkę LTD w Anglii. Jak to zrobić? Wszystkiego dowiesz się tutaj.

Będąc właścicielem Spółki LTD w Anglii masz prawo do otworzenia jej oddziału w Polsce.

Oddział ten w momencie rejestracji staje się wyodrębnionym, samodzielnie funkcjonującym podmiotem gospodarczym, aczkolwiek nie posiada oddzielnej osobowości prawnej w Polsce i może korzystać z majątku spółki macierzystej.

Oznacza to, że nie podlega on pod Kodeks Spółek Handlowych, a sposób jego prowadzenia określa ustawa o Rachunkowości. Dlatego też księgowość oddziału musi być prowadzona oddzielnie od spółki macierzystej (LTD w Wielkiej Brytanii) oraz musi on odprowadzać podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w Polsce.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania:

W jakiej sytuacji powinieneś założyć oddział Spółki LTD w Polsce?

Kiedy prowadzisz sprzedaż produktów z Polski i potrzebujesz je tutaj magazynować.

Prowadzenie magazynu w Polsce w większości przypadków wymaga rejestracji oddziału Spółki LTD. Zależy to w dużej mierze od rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności. Aby dowiedzieć się czy w Twoim przypadku rejestracja oddziału będzie konieczna skontaktuj się z nami lub umów na bezpłatną konsultację

Kiedy potrzebujesz fizycznej siedziby w kraju.

Polskie prawo nie pozwala zagranicznym spółkom na wynajem nieruchomości na potrzeby biura, magazynu, lub zakładu produkcyjnego. Jak wspomnieliśmy wyżej, konieczne w tym celu jest utworzenie oddziału Spółki LTD w Polsce.

Kiedy chcesz zatrudniać pracowników na umowę inną niż Umowa o Dzieło.

Posiadając jedynie Spółkę LTD w Anglii możesz zatrudniać pracowników w Polsce tylko i wyłącznie na Umowę o Dzieło.

W każdym innym przypadku konieczne jest stworzenie dla niej oddziału w Polsce oraz “umocowanie” go do samodzielnego nabywania praw i zaciągania zobowiązań określonych w prawie pracy. Umocowanie to powinno wynikać ze statutu, lub innego aktu regulującego działanie oddziału.

Jak założyć oddział Spółki LTD w Polsce?

  1. Musisz złożyć wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  2. Określić przedmiot działalności spółki, czyli przybliżyć zakres jej działania. W tym celu możesz posłużyć się wytycznymi Polskiej Klasyfikacji Działalności.
  3. Następnie spośród zatrudnionych w polskim oddziale należy wyznaczyć osobę, która oficjalnie będzie reprezentować spółkę brytyjską i dostarczyć wzór jej podpisu potwierdzony notarialnie.
  4. Jeśli sporządziłeś dla swojej spółki akt założycielski, statut, lub jakąkolwiek umowę określającą podstawę Twojej działalności, musisz dołączyć przetłumaczone kopie tych dokumentów do akt rejestrowych oddziału.
  5. Jeśli jednak działalność prowadzisz na podstawie wpisu do rejestru, konieczne będzie przedstawienie odpisu z rejestru przygotowanego przez tłumacza przysięgłego.Całkowity czas rejestracji oddziału Spółki LTD w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosi zazwyczaj od 30 do 60 dni – warto wziąć to pod uwagę jeśli twoja działalność wymaga funkcjonującego oddziału w Polsce.

Jakie są dodatkowe korzyści posiadania oddziału Spółki LTD w Polsce?

 

Prestiż.

Nie da się ukryć, że angielska Spółka LTD jest w świecie biznesu bardziej rozpoznawalna i cieszy się większą renomą niż polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Niższe koszty.

Nawet gdy zakres działania twojej spółki wymaga założenia oddziału w Polsce, jest to wciąż w wielu przypadkach bardziej opłacalne niż założenie nowej spółki z o.o.

Rejestracja oddziału nie wymaga wpłaty kapitału zakładowego, który dla polskiej sp. z o.o. wynosi na chwilę obecną 5 000 zł, ani dodatkowych opłat za sporządzenie umowy spółki.

Elastyczność.

Oddział Spółki LTD w Polsce może ubiegać się o wszelkiego rodzaju zezwolenia i licencje.

Koszt rejestracji oddziału spółki LTD we współpracy z nami to ok. 4 500 PLN.

Myślisz o rejestracji oddziału swojej spółki LTD w Polsce, masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z tym tematem? Skontaktuj się z nami lub umów na darmową konsultację.

Firma w Anglii, Oddział w Polsce – Dlaczego warto?
4.6 (91.25%) 16 votes