W tym artykule zajmiemy się porównaniem dwóch popularnych zagranicznych form prawnych, a mianowicie firmy w UK i firmy w Estonii, szyli spółki LTD i spółki OÜ.

 

Spółka LTD i spółka OÜ to brytyjski i estoński odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlaczego porównujemy te formy prawne, a nie najpopularniejsze działalności gospodarcze?

 

Główną przyczyną jest to, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadają własną osobowość prawną, niezależną od ich zarządu czy udziałowców (właścicieli), a tym samym własną rezydencję podatkową. Oznacza to, że nawet osoby mieszkające na co dzień w Polsce mogą zarejestrować i prowadzić spółkę za granicą, a nawet opłacać tam podatki od części swojego wynagrodzenia – o tym powiemy więcej w dalszej części artykułu.

Rejestracja firmy w Estonii
Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii
Podatki w Estonii
Podatki w Wielkiej Brytanii

Rejestracja firmy w Estonii zyskała na popularności i zdobyła międzynarodową rozpoznawalność dzięki celowym działaniom rządu estońskiego, tj. e-Rezydencja, wiza dla cyfrowych nomadów czy estoński 0% CIT, które miały na celu właśnie uczynienie Estonii światową stolicą mobilnych przedsiębiorców.

 

Wielka Brytania z kolei jest z pewnością popularnym wyborem wśród Polaków, aczkolwiek nigdy nie próbowała pozycjonować się jako miejsce, w którym swój biznes powinni rejestrować cyfrowi nomadzi czy przedsiębiorcy, których biznes nie potrzebuje fizycznego miejsca działalności. To dziwne, chociaż może nie tak zaskakujące z perspektywy Brytyjczyków, dla których taki stan rzeczy jest po prostu oczywistością. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mówimy zostały przecież stworzone w Wielkiej Brytanii!

 

Przejdźmy teraz do porównania kosztów i obowiązków związanych z rejestracją spółki LTD w Wielkiej Brytanii i w Estonii, oczywiście z perspektywy osoby, która nie mieszka w żadnym z tych krajów na co dzień.

 

 

Rejestracja firmy w Estonii

 

Ile kosztuje rejestracja firmy w Estonii?

 

Najpopularniejszą metodą rejestracji firmy w Estonii jest skorzystanie z programu e-Rezydencji. Na początek, należy zaaplikować o przyznanie karty e-Rezydencji, co związane będzie z opłatą 100 EUR, jeśli miejscem odbioru karty będzie Estonia lub 120 EUR, jeśli karta będzie odebrana w innym miejscu, czyli w estońskiej ambasadzie lub konsulacie na terenie danego kraju. Od momentu złożenia i opłacenia wniosku, czas oczekiwania na kartę e-Rezydencji wynosi zazwyczaj od 2 do 4 tygodni.

Z kartą e-Rezydenta całość procesu rejestracji firmy w Estonii można przeprowadzić przez Internet. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z modelowego statutu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, całość kosztów rejestracji firmy ograniczy się do jednorazowej opłaty urzędowej w wysokości 190 EUR.

Podsumowując, jeśli zdecydujesz się na samodzielną rejestrację firmy w Estonii przy użyciu karty e-Rezydenta, cały proces będzie kosztował 290 lub 310 EUR.

Co ważne, każda firma w Estonii, czyli spółka OÜ jest zobowiązania do posiadania zarówno adresu rejestracyjnego na terenie Estonii jak i osoby, która przebywa w kraju na stałe i reprezentuje firmę szczególnie we wszystkich kontaktach z urzędami (contact person). Oznacza to, że podczas rejestracji firmy w Estonii warto zwrócić uwagę na szczegóły oferty wirtualnego biura i upewnić się, że zawiera ona pośrednictwo w kontakcie z urzędami i obsługę korespondencji, co najczęściej jest wspomniane właśnie jako contact person.

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z pomocy profesjonalisty w celu rejestracji firmy w Estonii, opłaty mieszczą się zazwyczaj w granicach 200-500 EUR (nie licząc opłat urzędowych, czyli 290-310 EUR) dla osób posiadających kartę e-Rezydenta lub zaczynają się od 800 EUR, jeśli istotne jest przygotowanie indywidualnej umowy spółki i zaangażowanie notariusza. Druga opcja najczęściej wiąże się również z wyjazdem na teren Estonii.

 

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii

 

Ile kosztuje rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii?

 

Opłata urzędowa za rejestrację firmy w UK wynosi 12 GBP i, tak jak w Estonii, cały proces można przeprowadzić przez Internet, korzystając z portalu Companies House.

Rejestracja firmy w UK z pomocą profesjonalisty kosztuje zazwyczaj od 50 do 200 GBP, aczkolwiek wiele z tańszych ofert oferuje jedynie ograniczony pakiet usług, co przenosi niektóre obowiązki na przedsiębiorcę. Warto więc zwrócić uwagę na szczegóły oferowanych usług, ponieważ niektóre niedopatrzenia mogą pociągnąć za sobą poważne konsekwencje.

Poza rejestracją firmy w Companies House, konieczne będą również:

 • Rejestracja osób sprawujących znaczącą kontrolę nad spółką (People with Significant Control)
 • Pozyskanie i zabezpieczenie Certificate of Incorporation, Memorandum of Association oraz Model Articles of Incorporation (certyfikat inkorporacji, akt założycielski oraz statut spółki)
 • Pozyskanie numeru UTR dla firmy (Unique Taxpayer Reference
 • Rejestracja do Corporation Tax w HMRC

Ponadto, każda firma, która planuje zatrudniać pracowników lub nawet wypłacać pensje dyrektorskie swoim członkom zarządu będzie musiała zostać zarejestrowana w systemie PAYE (Pay As You Earn). Proces ten jest łatwiejszy jeśli co najmniej jeden z dyrektorów spółki posiada brytyjski NIN (National Insurance Number), aczkolwiek rejestracja spółki do PAYE jest możliwa nawet jeśli nikt w zarządzie nie posiada takiego numeru.

Koszt rejestracji spółki LTD w UK we współpracy z nami to 120 GBP dla osób posiadających NIN lub 192 GBP dla osób nieposiadających numeru NIN.

 

 

Podatki w Estonii

 

Opodatkowanie pensji dyrektorskich w Estonii

 

Pensje dyrektorskie (wynagrodzenia członków zarządu) podlegają w Estonii pod dwa podatki:

 • Podatek dochodowy (20%)
 • Social tax, czyli podatek pełniący funkcję składek na ubezpieczenie (33%)

Kwota wolna od podatku w Estonii wynosi 6 000 EUR i w takiej wysokości przysługuje osobom, których roczne zarobki nie przekraczają 14 400 EUR. Kwota wolna od podatku stopniowo spada dla dochodu pomiędzy 14 400 EUR a 25 200 EUR rocznie i nie przysługuje osobom, których roczny dochód przekracza 25 200 EUR.

Social tax naliczany jest niezależnie od wysokości wynagrodzenia.

 

Podatek od osób prawnych w Estonii

 

Każdy kto myśli o międzynarodowej ekspansji lub interesuje się charakterystyką środowisk biznesowych w różnych krajach słyszał z pewnością o estońskim podatku CIT wynoszącym 0%. Sami opisywaliśmy go w artykule: Firma w Estonii – zerowy CIT bez ograniczeń!

Podatek dochodowy od osób prawnych w Estonii wynosi 0% dla wszystkich dochodów reinwestowanych lub po prostu niewypłacanych z firmy. Większość krajów zobowiązuje podatników podlegających pod CIT do kalkulacji należnej kwoty podatku w każdym okresie rozliczeniowym i opłacenia go w wyznaczonym terminie – w Polsce w formie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek, a w Wielkiej Brytanii do 9 miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego.

Podatek CIT w Estonii płaci się jedynie w momencie dystrybucji dochodu spółki poprzez:

 • Wypłatę dywidend,
 • Odkupienie udziałów,
 • Ograniczenie kapitału
 • Proces bankructwa lub upłynnienia części aktywów,
 • Dystrybucję zysku np. poprzez korekty cen transferowych, wydatki i płatności niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, prezenty, dotacje lub wydatki na rozrywkę.

Większość z takich wydatków podlega opodatkowaniu CIT w wysokości 20%, z pewnymi wyjątkami, gdzie CIT wynosić może 14%.

 

VAT w Estonii

 

Standardowa stawka VAT w Estonii wynosi 20%, a zredukowana stawka dla niektórych towarów i usług wynosi 9% lub 0%.

Próg rejestracji do VAT w Estonii wynosi 40 000 EUR rocznie, co oznacza, że jeśli przychód Twojej firmy w Estonii pochodzący ze sprzedaży towarów lub usług podlegających pod estoński VAT przekroczy 40 000 EUR w jakimkolwiek 12-miesięcznym okresie, Twoja firma będzie zobowiązana do rejestracji jako płatnik VAT.

 

Podatki w Wielkiej Brytanii

 

Opodatkowanie pensji dyrektorskich w Wielkiej Brytanii

 

Pensje dyrektorskie (wynagrodzenia członków zarządu) podlegają w Wielkiej Brytanii pod dwa podatki:

 • Podatek dochodowy (20%)
 • National Insurance Contributions, czyli składki na ubezpieczenie (12% and 13.8%)

Kwota wolna od podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii wynosi aktualnie 12 570 GBP rocznie i maleje dopiero po przekroczeniu 100 000 GBP rocznych zarobków (jest pomniejszona o 1 GBP dla każdych 2 GBP zarobionych powyżej 100 000 GBP).

W Wielkiej Brytanii istnieją dwa rodzaje składek ubezpieczeniowych – te opłacane przez pracownika oraz te opłacane przez pracodawcę.

Employee NICs, czyli składki opłacane przez pracownika w wysokości 12% są naliczane po przekroczeniu tzw. Primary Threshold, progu, który wynosi obecnie 9 569 GBP rocznie.

Employer NICs, czyli składki opłacane przez pracodawcę w wysokości 13.8% są naliczane dopiero po przekroczeniu tzw. Secondary Threshold, który wynosi aktualnie 8 840 GBP rocznie.

Oznacza to, że osoba zarabiająca w UK, której dochód nie przekracza 8 840 funtów rocznie (ponad 44 000 złotych), zapłaci w Wielkiej Brytanii dokładnie 0 GBP składek na ubezpieczenie i podatku dochodowego w ciągu roku.

Więcej na temat podatków w UK znajdziesz w naszych artykułach:

Podatek dochodowy w UK
ZUS w Anglii – opłaty na ubezpieczenie w UK
Spółka LTD a wyższy dochód – progi podatkowe w UK

 

Podatek od osób prawnych w Wielkiej Brytanii

 

Aktualna stawka podatku dochodowego od osób prawnych (Corporation Tax) w Wielkiej Brytanii wynosi 19%.

Podatek naliczany jest na koniec każdego roku rozliczeniowego firmy, a termin jego opłacenia to 9 miesięcy od zakończenia danego okresu rozliczeniowego.

 

VAT w Wielkiej Brytanii

 

Standardowa stawka podatku VAT w Wielkiej Brytanii wynosi 20%, zaś stawki zredukowane to 5% i 0%.

Próg rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii wynosi 85 000 GBP rocznie, co oznacza, że dopiero kiedy przychody Twojej spółki LTD pochodzące ze sprzedaży produktów lub usług podlegających pod VAT w UK przekroczą 85 000 GBP w ciągu 12 miesięcy, Twoja firma będzie zobowiązana do rejestracji jako płatnik VAT w UK.

 

Podsumowanie

 

Jak widzisz, Estonia i Wielka Brytania oferują interesujące środowisko biznesowe, z korzyściami i ograniczeniami atrakcyjnymi dla różnych przedsiębiorców.

Estonia pozwala na długoterminowe reinwestowanie dochodów spółki pozbawione zobowiązań podatkowych, aczkolwiek jeśli zależy Ci na wypłacaniu comiesięcznej pensji i prowadzeniu biznesu z minimalnym zaangażowaniem czasowym na realizację czynności administracyjnych, może to nie być dla Ciebie najlepsza opcja.

Wielka Brytania oferuje stabilne i przewidywalne środowisko biznesowe, a jej formy prawne są rozpoznawalne na całym świecie. Niezależnie od skutków Brexitu, możliwość prowadzenia spółki LTD w UK pozostanie dostępna dla wszystkich obywateli UE (lecz nie tylko) niezależnie od miejsca zamieszkania, a wysoki próg wolny od podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie to tylko dodatkowa zaleta.

Myślisz o rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Zastanawiasz się jaki kraj będzie oferował dla Twojego biznesu najlepsze możliwości rozwoju? Chciał(a)byś poznać ryzyko, ale i szczegóły związane z prowadzeniem takiej firmy na co dzień w Polsce, Wielkiej Brytanii i Estonii?

Napisz do nas lub umów się na bezpłatną konsultację z jednym z naszych doradców – postaramy się znaleźć dla Ciebie najlepsze rozwiązanie i chętnie pomożemy!

Napisz do nas

Data ostatniej aktualizacji artykułu: