Jednostki miar towarów

 Poniższa tabela zawiera listę jednostek miar towarów używanych w systemie CDS.

Nazwa polska
Nazwa angielska
Torba Bag
Beczka drewniana Barrel
Blok Block
Butelka Bottle
Pudełko Box
Masa luzem Bulk product
Puszka Can
Karat Carat
Karton Carton
Skrzynia Case
Beczka Cask
Tuziny Dozens
Kegi Kegs
Kilogram Kilogram
Zestaw Kit
Litry Litres
Metry Metres
Pakiet Pack
Paczka Packet
Pary Pairs
Palety Pallets
Sztuki Pieces
Worek Pouch
Szpula Reel
Rolki Rolls
Zestaw Set
Cysterna Tanker
Tubka Tube
Tuba Tub