Stawka cła importowego w UK

Wysokość cła importowego zależy od wartości i rodzaju importowanych towarów, ponieważ każdy produkt ma inną stawkę procentową cła. Stawka cła zależy od miejsca pochodzenia towaru, np. towary, które spełniają warunek miejsca pochodzenia z UE, są opodatkowane 0% stawką cła, jednak wymaga to spełnienia i udokumentowania pochodzenia celnego importowanych towarów.

Kod towarowy a stawka cła

Stawka cła zależy od tego jak towary są sklasyfikowane i opisane. Potrzebny jest kod towarowy produktu, który jest przypisany pozycji taryfowej, wskazującej odpowiednią stawkę procentową cła. 

Dobieranie kodu towarowego do produktu zostało opisane na stronie https://sovaaccounting.pl/kod-towarowy/

Jak sprawdzić stawkę cła?

Sprawdzenia stawki dokonujemy na stronie rządowej UK, po wpisaniu kodu towarowego na liście: Trade Tariff: look up commodity codes, duty and VAT rates

Preferencyjna stawka cła

Jeżeli towary importowane do UK pochodzą z terenu Unii Europejskiej, stawka cła wynosi 0% z racji zastosowania Taryfy Preferencyjnej. Wynika to z Umowy o handlu i współpracy zawartej pomiędzy UK i Unią europejską.

Aby skorzystać z taryf preferencyjnych podczas importu do Wielkiej Brytanii z UE, importer będzie musiał zadeklarować, że posiada dowód, że towary są zgodne z regułami pochodzenia.

Importer jest uprawniony do ubiegania się o preferencyjną stawkę celną, jeśli posiada:

– oświadczenie o pochodzeniu sporządzone przez eksportera,

– wiedza importera o pochodzeniu produktu.

Informacje na ten temat zostały zebrane na stronie: https://sovaaccounting.pl/dowod-pochodzenia/

 

 

Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda