Jeśli otrzymujesz wynagrodzenie na podstawie umowy licencyjnej, jesteś muzykiem, programistą bądź fotografem – ten artykuł jest dla Ciebie.

Jeśli wynagrodzenie z tego tytułu jest w rozumieniu prawa polskiego kwalifikowane jako przychód z praw majątkowych (dochodzi do przekazania praw autorskich), nie masz obowiązku opłacania miesięcznych lub kwartalnych zaliczek, a jedynie uwzględnienie takiego dochodu w zeznaniu rocznym i opłacenie podatku wraz ze złożeniem zeznania.

Jeśli jednak Twoja umowa nie zakłada przekazania praw autorskich, a jedynie wykorzystanie Twojej pracy na określonych w umowie polach eksploatacji, zobowiązany jesteś do opłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy do urzędu skarbowego, któremu podlegasz. Czas na opłacenie zaliczki masz do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wpłacasz zaliczkę. Czyli na opłacenie zaliczki za czerwiec masz czas do 20 lipca.

Umowy licencyjne (podpisane np. z wytwórnią muzyczną) pozwalają na zakwalifikowanie 50% wynagrodzenia jako koszty uzyskania przychodu – podatek będziesz płacić tylko od połowy pełnego wynagrodzenia w danym roku.

Przychód z takiej umowy musisz wykazać w zeznaniu rocznym, składając deklarację PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG, jeśli rozliczasz się z zagraniczną firmą.

Opodatkowanie

Przychody z tytułu umowy licencyjnej podlegają opodatkowaniu 18%/32%, tzn.:

  • jeśli Twoje łączne przychody w danym roku nie przekroczą 85 528 zł, stawka podatku wynosi 18%,
  • od przychodów powyżej 85 528 zł, stawka podatku wynosi 32% (łączny podatek maksymalnie 14 839,02 zł + 32% od przychodów przekraczających 85 528 zł).

Ograniczenia

We wprowadzeniu wspomnieliśmy o możliwości zakwalifikowania 50% wynagrodzenia jako kosztów uzyskania przychodu, w przypadku gdy rozliczasz się na podstawie umowy licencyjnej.

Tak wysokie koszty uzyskania przychodu obowiązują niestety tylko dla przychodów nieprzekraczających 85 528 zł w skali roku. Od przychodów powyżej tej kwoty możesz odliczyć maksymalnie 20% wynagrodzenia w ramach kosztów uzyskania przychodu.

Jak rozliczać umowę licencyjną?

Dla przykładu załóżmy, że jesteś muzykiem i w ciągu roku otrzymałeś wynagrodzenie w wysokości 20 000 zł z tytułu umowy licencyjnej podpisanej z brytyjską spółką LTD.

Twoje przychody z tego tytułu wynoszą mniej niż ww. próg 85 528 zł, tak więc podlegają one stawce podatku wynoszącej 18%.

Dodatkowo, umowa licencyjna pozwala Ci na zakwalifikowanie połowy wynagrodzenia jako kosztu uzyskania przychodu, więc podatek odprowadzasz jedynie od połowy otrzymanej kwoty:

(20 000 – 10 000) * 18% = 1 800 zł

lub odprowadzany podatek redukujesz o połowę:

20 000 * (18/2)% = 20 000 * 9% = 1 800 zł.

Jak widzisz należny podatek jest w obu przypadkach taki sam. Można go po prostu obliczać na dwa sposoby.

Biorąc pod uwagę fakt, że wynagrodzenie otrzymałeś od zagranicznej firmy, musisz wykazać je w załączniku PIT/ZG (Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku), wpisując dochód w kolumnie c [dochodów wykazywanych w zeznaniu PIT-36 (Dochód, o którym mowa w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy)], za źródło dochodów uznając 5. Prawa autorskie i inne prawa o których mowa w art. 18 ustawy. Na poniższym zdjęciu odpowiednie pole zaznaczyliśmy na zielono.

Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek pytania, napisz do nas lub

Data ostatniej aktualizacji artykułu: