add_filter( 'wpforms_frontend_missing_assets_error_js_disable', '__return_true');

VAT UK dla podmiotów zagranicznych

Okres przejściowy zakładający utrzymanie dotychczasowych warunków współpracy pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską zakończył się 31 grudnia 2020 roku. Od 1 stycznia 2021. zaczęły obowiązywać nowe zasady współpracy gospodarczej a te, najszybciej mogły zauważyć firmy handlujące towarami z brytyjskimi podmiotami, ale i brytyjskie podmioty wysyłające swoje produkty z terytorium UE. Powodem tych zmian jest dołączenie Wielkiej Brytanii do grona tzw. krajów trzecich i tak jak w ich przypadku zastąpienie transakcji wewnątrzwspólnotowych zasadami eksportu oraz importu.

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty. Chciałbyś poruszyć ten lub inny temat z jednym z naszych ekspertów? Umów się na bezpłatną konsultację lub napisz do nas!

Przykład 1 – Towary znajdują się poza UK w momencie sprzedaży

Towary o wartości poniżej 135 GBP netto

Dla towarów o wartości poniżej 135 GBP netto nienaliczany jest VAT od importu, a VAT od sprzedaży. Odpowiednią stawkę VAT możesz sprawdzić na stronie: VAT rates 

Mimo że nie jest naliczany VAT od importu, deklaracje celne są wymagane do celów pozafiskalnych!

Poniższe informacje dotyczą zarówno podmiotów zagranicznych, jak i brytyjskich.

Sposób rozliczenia VAT będzie zależał od kanału sprzedaży. Dla sprzedaży realizowanej bezpośrednio (np. przez własny sklep internetowy) do klientów indywidualnych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale i dla klientów biznesowych niezarejestrowanych do VAT UK), to sprzedawca nalicza VAT w momencie sprzedaży i umieszcza go na wystawionej fakturze. Sprzedawca musi wówczas dokonać rejestracji do VAT UK i stosować się do brytyjskich stawek VAT.

Gdy sprzedaż prowadzona jest do klientów zarejestrowanych do VAT UK rozliczenie następuje zgodnie z zasadami reverse charge co oznacza, że odpowiedzialność za rozliczenie VAT zostaje przeniesiona na klienta zarejestrowanego do VAT UK. Co ważne, sprzedawca nie musi weryfikować czy dany klient jest zarejestrowany do VAT UK. Jeżeli klient nie poda swojego aktywnego numeru VAT w momencie składania zamówienia, należy tę sprzedaż traktować tak, jak sprzedaż do osoby indywidualnej.

Sprzedaż realizowana przez tzw. OMP (online market place), za które uważany jest np. Amazon czy eBay wygląda nieco inaczej, gdyż obowiązek rozliczenia VAT przeniesiony został ze sprzedawcy na OMP. I tak dla sprzedaży do klientów indywidualnych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale i dla klientów biznesowych niezarejestrowanych do VAT UK) OMP odpowiedzialny jest za naliczenie i odprowadzenie VAT od sprzedaży do HMRC (brytyjski urząd skarbowy). Wówczas fakturę do nabywcy wystawia OMP.

W przypadku klientów zarejestrowanych do VAT UK zasady wyglądają analogicznie do sprzedaży bezpośredniej, jednak obowiązek wystawienia faktury leży po stronie OMP.

Źródło: Changes to VAT treatment of overseas goods sold to customers from 1 January 2021

Towary o wartości powyżej 135 GBP netto

Dla transakcji sprzedaży dotyczących towarów powyżej 135 GBP netto mają zastosowanie normalne procedury celne, czyli traktowane są one jako import i eksport pod względem podatku VAT. Niezależnie czy sprzedaż jest prowadzona przez OMP, czy bezpośrednio, za rozliczenie VAT od importu odpowiedzialny jest kupujący, nie sprzedawca czy OMP.

Sprzedawca traktuje taką transakcję jako eksport w miejscu wysyłki i dopełnia wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa obowiązujących w danym Państwie. Nabywca w swoim Państwie dokonuje odprawy importowej i dopełnia wynikających z niej obowiązków w UK.

Jeżeli jednak sprzedawca chciałby odciążyć kupującego przejmując obowiązek dokonania odprawy importowej w UK wysyłając towar może skorzystać z zasady Incoterms DDP (duty delivered pay). Wówczas towar trafia do klienta już po opłaceniu przez sprzedawcę wszystkich zobowiązań tj. VAT oraz cła. Sprzedawca musi wówczas dokonać rejestracji do VAT UK.

Przykład 2 – Towary znajdują się na terytorium UK w momencie sprzedaży

W przypadku sprzedaży z terenu UK nie ma znaczenia czy sprzedawane towary mają wartość poniżej, czy powyżej 135 GBP netto. 

Podmioty brytyjskie będą rozliczać transakcje w ten sam sposób jak robiły to dotychczas, jeszcze przed Brexitem. Poniższe wiadomości dotyczą podmiotów zagranicznych sprzedających z terenu UK.

Sprzedaż bez udziału OMP

Taka sprzedaż jest rozliczana w taki sam sposób jak przed 01 stycznia 2021. Sprzedawca zobowiązany jest do rejestracji do VAT UK, stosowania brytyjskich stawek VAT i rozliczania się z tamtejszym urzędem skarbowym. 

Sprzedaż z udziałem OMP

Gdy nabywcami są klienci indywidualni (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz klienci biznesowi niezarejestrowani do VAT UK) za naliczenie i odprowadzenie VAT od sprzedaży do HMRC zobowiązany jest OMP. Sprzedawca natomiast traktuje tę transakcję jako dostawę do OMP na 0% i w taki też sposób będzie wykazywał je na deklaracji VAT Return. Wystawianie 0% faktury do OMP nie jest konieczne.

Jeżeli nabywcą jest klient biznesowy zarejestrowany do VAT UK, podmiotem odpowiedzialnym za rozliczenie VAT od takiej transakcji staje się sprzedawca. Stosuje on na fakturze brytyjską stawkę VAT i w ten też sposób wykazuje tę transakcję na deklaracji VAT Return.

Zatem w przypadku sprzedaży realizowanej z wysyłką z Wielkiej Brytanii przez OMP konieczna będzie również rejestracja do VAT oraz regularne przygotowywanie i składanie deklaracji, jednakże większość transakcji wykazywanych na deklaracji nie będzie wymagała zapłaty VAT bezpośrednio do urzędu, gdyż dokona tego OMP w momencie sprzedaży towaru do klienta końcowego.

Podsumowanie

Dołączenie Wielkiej Brytanii do grupy krajów trzecich wymogło na zagranicznych przedsiębiorcach konieczność dostosowania się do nowych zasad handlowych, jakie zaczęły obowiązywać na linii UK — UE.

Obecnie jakakolwiek sprzedaż towarów na rynek brytyjski wiąże się z koniecznością zmiany dotychczasowego działania. Niektóre transakcje nakładają nowe obowiązki na sprzedawców a inne, paradoksalnie zmniejszają te ciążące na nich wcześniej.

Do sytuacji dodających nowe obowiązki należą przede wszystkim:

– wysyłka z Polski do klientów indywidualnych w UK towarów o wartości poniżej 135 GBP netto, sprzedawanych poprzez własny sklep internetowy;
– wysyłka z Polski do klientów biznesowych w UK towarów na zasadach Incoterms DDP.

W opisanych powyżej sytuacjach polski przedsiębiorca musi zarejestrować swoją firmę do podatku VAT w Wielkiej Brytanii, a następnie składać deklaracje VAT do HMRC (brytyjskiego urzędu skarbowego).

Polscy przedsiębiorcy będą również musieli rejestrować się do VAT UK, gdy sprzedaż prowadzona jest bezpośrednio z terenu Wielkiej Brytanii – zarówno, gdy jest ona prowadzona z udziałem OMP (np. Amazon FBA), jak i w przypadku organizowania wysyłki przez zewnętrzny fulfilment – ta zasada obowiązywała już przez Brexit i wciąż pozostaje aktywna.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje pomogły Ci zrozumieć zmiany we współpracy gospodarczej pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską, jakie zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Jako biuro rachunkowe specjalizujemy się w rozliczeniach VAT UK dla firm zarejestrowanych poza Wielką Brytanią, dlatego jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat rozliczenia VAT dla swoich brytyjskich transakcji w 2021 roku — napisz do nas lub umów się na bezpłatną konsultację z naszym specjalistą. Chętnie pomożemy!

5/5 - (29 votes)
MTD dla spółek zarejestrowanych do VAT UK

MTD dla spółek zarejestrowanych do VAT UK

Od kilku lat można zauważyć śmiałe działania brytyjskiego urzędu skarbowego podejmowane w kierunku osiągnięcia pełnej cyfryzacji administracji podatkowej. Jak podaje...
Read More
VAT a usługi związane z gruntem

VAT a usługi związane z gruntem

Dotychczas na naszym blogu poruszaliśmy obowiązki rejestracji i rozliczania VAT w Wielkiej Brytanii z perspektywy szeroko pojętego e-commerce, świadczenia usług...
Read More
Stawki VAT w Wielkiej Brytanii

Stawki VAT w Wielkiej Brytanii

Dla sprzedawców wchodzących na rynek brytyjski istotną kwestią jest ustalenie, ile wynosi podatek VAT od towarów i usług, które sprzedają....
Read More
VAT – podstawowe problemy Wielka Brytania

VAT – podstawowe problemy Wielka Brytania

Sprzedaż swoich usług czy towarów do Wielkiej Brytanii często wiąże się z koniecznością dokonania rejestracji firmy do VAT UK oraz...
Read More
Wielka Brytania – wszystko o podatku VAT

Wielka Brytania – wszystko o podatku VAT

Na naszym blogu kwestię rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii omawialiśmy wielokrotnie. Staraliśmy się przybliżyć jak najwięcej aspektów, które będą...
Read More
Spedycja Wielka Brytania – rozliczenie VAT

Spedycja Wielka Brytania – rozliczenie VAT

W naszym ostatnim artykule "Usługi transportowe do Wielkiej Brytanii – VAT 2021" poruszyliśmy zagadnienie świadczenia usług transportu towarowego w Wielkiej...
Read More
Usługi transportowe do Wielkiej Brytanii

Usługi transportowe do Wielkiej Brytanii

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowało wiele zmian w sposobie rozliczania niektórych transakcji, w tym usług transportowych. UK stała...
Read More
GVMS – rejestracja | GMR | EORI GB | Government Gateway

GVMS – rejestracja | GMR | EORI GB | Government Gateway

Od 1 stycznia 2022 roku rozpoczęła się pełna kontrola nad importem z UE do UK. W związku z tym wraz...
Read More
Sprzedaż usług cyfrowych do UK | Rozliczanie VAT w UK

Sprzedaż usług cyfrowych do UK | Rozliczanie VAT w UK

Ten artykuł powstał z myślą o wszystkich przedsiębiorcach, którzy już wprowadzili lub dopiero planują wprowadzenie swoich produktów cyfrowych na rynek...
Read More
DDP a zobowiązania celne (w tym VAT) | Incoterms

DDP a zobowiązania celne (w tym VAT) | Incoterms

Te z polskich przedsiębiorstw, które przed pierwszym stycznia 2021 roku, dokonywały sprzedaży poza Unię Europejską, świetnie odnajdują się wśród międzynarodowych...
Read More
VAT UK dla podmiotów zagranicznych

VAT UK dla podmiotów zagranicznych

Okres przejściowy zakładający utrzymanie dotychczasowych warunków współpracy pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską zakończył się 31 grudnia 2020 roku. Od...
Read More
Rejestracja do VAT w UK dla e-commerce – kiedy to konieczne?

Rejestracja do VAT w UK dla e-commerce – kiedy to konieczne?

Od czasu ostatecznego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej minęło już wiele miesięcy a mimo to, często spotykamy się z...
Read More
Numer EORI – co to, komu jest potrzebny i jak go otrzymać?

Numer EORI – co to, komu jest potrzebny i jak go otrzymać?

Od 1 stycznia 2021 roku wszyscy przedsiębiorcy, którzy importują towary z UK lub eksportują towary do UK są zobowiązani do...
Read More
VAT MOSS w UK po Brexicie – rozliczenie sprzedaży usług cyfrowych po 1. stycznia 2021 roku

VAT MOSS w UK po Brexicie – rozliczenie sprzedaży usług cyfrowych po 1. stycznia 2021 roku

Jeśli sprzedajesz poradniki, kursy, oprogramowanie SaaS czy inne usługi cyfrowe w UE, musisz zarejestrować swoją firmę w systemie VAT MOSS....
Read More
Handel z UK po Brexicie – nowe przepisy od 2021 roku

Handel z UK po Brexicie – nowe przepisy od 2021 roku

Import, eksport, podatki i cła Twoja firma sprowadza towary z Wielkiej Brytanii? Sprzedaje towary lub produkty do Wielkiej Brytanii? Chcesz...
Read More
Sprzedaż na Amazon FBM i FBA a VAT w UK

Sprzedaż na Amazon FBM i FBA a VAT w UK

Planujesz sprzedaż online w UK? Myślisz nad skorzystaniem z Amazon FBA, ale zastanawiasz się nad tym jak będzie księgowana Twoja...
Read More
{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Śledzimy publikowane zmiany i wytyczne, co pozwala świadczyć usługi wysokiej jakości. Nasza oferta jest stale rozszerzana, tak by była dopasowana do zmieniających się wymogów. Przeprowadzimy Cię przez procesy, konieczne aby współpraca z brytyjskimi podmiotami przebiegała zgodnie z prawem.

Napisz do nas aby dowiedzieć się więcej

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Zadzwoń
PL: 12 210 08 78 (pon-pt 9-18)
GB: +44 1613 543 740 (pon-pt 9-18)

Wyślij E-mail
Formularz kontaktowy

Znajdź nas pod adresem
Office 46B, 182-184 High Street North, Londyn E6 2JA

Sprawdź opinie w google

Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda