add_filter( 'wpforms_frontend_missing_assets_error_js_disable', '__return_true');

VAT a usługi związane z gruntem

Dotychczas na naszym blogu poruszaliśmy obowiązki rejestracji i rozliczania VAT w Wielkiej Brytanii z perspektywy szeroko pojętego e-commerce, świadczenia usług transportowych oraz świadczenia tzw. digital services. W poniższym artykule skupiliśmy się na kolejnej kategorii usług, których świadczenie może nieść za sobą dodatkowe obowiązki w UK, wynikające z przepisów o VAT. Dzisiejszy temat dotyczyć będzie usług związanych z gruntem.

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty. Chciałbyś poruszyć ten lub inny temat z jednym z naszych ekspertów? Umów się na bezpłatną konsultację lub napisz do nas!

Definicja usług związanych z gruntem

Jeśli dochodzi do świadczenia usług bezpośrednio związanych z gruntem, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, w którym znajduje się sam grunt, niezależnie od tego, gdzie swoją rezydencję posiada usługodawca lub usługobiorca. Poniżej znajduje się podsumowanie usług objętych tym przepisem.
Na potrzeby ustalenia miejsca świadczenia (place of supply), gruntem/ziemią określa się:

 • konkretną część ziemi, na, nad lub pod której powierzchnią, można stworzyć posiadłość,
 • budynek lub konstrukcję przymocowaną do, lub w ziemi nad, lub pod poziomem morza, której nie można łatwo zdemontować lub przenieść,
 • przedmiot stanowiący część budynku lub konstrukcji, bez którego jest on niekompletny (np. drzwi, okna, dachy, klatki schodowe i windy)
 • przedmiot, sprzęt lub maszyna na stałe zainstalowany w budynku, lub konstrukcji, których nie można przenieść bez zniszczenia lub zmiany budynku/ konstrukcji.

Omawiane w niniejszym artykule zasady rozliczenia mają zastosowanie tylko do usług, które odnoszą się bezpośrednio do określonego terenu gruntu lub budynku, to znaczy usług wywodzących się z gruntu i gdy grunt jest centralną oraz zasadniczą częścią usługi lub gdy usługa ma na celu prawną, lub fizyczną zmianę własność. Nie ma ona zastosowania, jeżeli świadczenie usług ma tylko pośredni związek z gruntem lub jeśli usługa związana z gruntem jest jedynie okazjonalnym elementem bardziej kompleksowego świadczenia usług.

Na przykład: usługi projektanta wnętrz, któremu zlecono przeprojektowanie wystroju danego hotelu, byłyby związane z gruntami. Jeśli ten sam dostawca otrzymałby kontrakt na stworzenie korporacyjnej kolorystyki lub stylu dla sieci hotelowej do wykorzystania we własnych nieruchomościach, te usługi projektowe nie byłyby związane z gruntami.

Jeżeli usługa związana z gruntami jest świadczona wraz z innymi usługami, które nie dotyczą gruntów, należy rozważyć, czy istnieją oddzielne dostawy usług, czy też pojedyncze świadczenie, w stosunku do którego inne usługi mają charakter pomocniczy. Jeżeli istnieje pojedyncza usługa bezpośrednio związana z gruntem, należy wówczas potraktować ją wraz ze wszystkimi elementami na nią się składającymi. Jeśli istnieje wiele dostaw usług, każda z nich będzie musiała zostać rozważona osobno.

Szczegółowo zasady dotyczące pojedynczych lub wielu dostaw zostały opisane w przewodniku dotyczącym podatku VAT (zawiadomienie 700) w sekcji 8.
Jeśli usługa jest świadczona w wielu określonych miejscach w różnych krajach, nadal może być bezpośrednio powiązana z gruntami w tych krajach. W takim przypadku, gdy usługa jest związana z gruntami, należy dokonać odpowiedniego jej podziału między krajami.

Przykłady usług związanych bezpośrednio i pośrednio z gruntami

Do najczęściej pojawiających się usług związanych bezpośrednio z gruntami możemy zaliczyć:

 • budowa lub rozbiórka budynku, czy konstrukcji stałej (np. rurociągi gazowe, wodne lub kanalizacyjne),
 • usługi geodezyjne i wycena nieruchomości,
 • wycena mienia, w tym dla celów ubezpieczeniowych lub kredytowych, nawet prowadzona na odległość,
 • zapewnianie noclegów w hotelach, obozach wakacyjnych lub kempingach,
 • konserwacja, renowacja i naprawa budynku (w tym prace takie jak sprzątanie i dekorowanie) lub stałej konstrukcji,
 • usługi zarządzania nieruchomościami realizowane w imieniu właściciela (ale nie zarządzanie portfelem inwestycyjnym nieruchomości),
 • organizowanie sprzedaży lub dzierżawy gruntu czy nieruchomości,
 • sporządzanie planów budynku lub części budynku przeznaczonej na konkretną działkę,
 • usługi związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla określonej lokalizacji,
 • usługi ochrony na miejscu, nawet jeśli są świadczone zdalnie,
 • prace rolnicze na ziemi (m.in. uprawa roli, siew, podlewanie i nawożenie),
 • instalacja i montaż maszyn, które po zainstalowaniu będą stanowić element wyposażenia nieruchomości, którego nie da się łatwo zdemontować lub przenieść,
 • przyznanie praw do korzystania z całości lub części nieruchomości (takich jak prawo do wędkowania lub polowania oraz dostęp do poczekalni lotniskowych),
 • usługi prawne, takie jak przenoszenie i sporządzanie umów sprzedaży lub najmu, w tym poszukiwanie tytułów i inne badania o charakterze due diligence na określonej nieruchomości,
 • opłaty za przejazd mostem lub tunelem,
 • udostępnienie powierzchni pod tablice reklamowe — np. dzierżawa działki lub boku budynku w celu postawienia billboardu,
 • dostawę maszyn i urządzeń wraz z operatorem, gdzie dostawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie prac na danym gruncie lub nieruchomości,
 • dostarczenie określonej powierzchni stoiska na wystawie lub targach bez żadnych związanych z tym usług.

Przykłady usług niezwiązanych bezpośrednio z gruntami obejmują:

 • sporządzanie planów budynku lub części budynku, które nie dotyczą konkretnego terenu,
 • organizowanie dostaw usług zakwaterowania w hotelu lub podobnych usług,
 • instalacja, montaż, naprawa lub konserwacja maszyn, lub urządzeń, które nie są i nie stają się częścią budynku;
 • zarządzanie portfelem inwestycyjnym nieruchomości
 • doradztwo księgowe lub podatkowe, nawet jeśli dotyczy to podatku od dochodów z najmu,
 • dostawa towarów składowanych na własność bez prawa do określonego obszaru do wyłącznego użytku klienta,
 • usługi reklamowe, w tym związane z wykorzystaniem billboardu,
 • marketing, fotografia i public relations,
 • dostawę sprzętu z operatorem, gdzie można wykazać, że dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie prac,
 • ogólne doradztwo prawne w zakresie warunków umownych,
 • obsługa prawna związana z pozyskiwaniem funduszy na zakup nieruchomości lub w związku ze sprzedażą udziałów w spółce, lub jednostkach powierniczych posiadających grunty,
 • miejsce na stoisko na wystawie lub konferencji, gdy jest dostarczane jako część pakietu z powiązanymi usługami, które umożliwiają wystawcy promowanie swoich towarów lub usług (na przykład projektowanie, bezpieczeństwo, zasilanie, telekomunikacja itp.).

Główna zasada rozliczenia VAT od usług powiązanych z gruntami

Jeżeli usługobiorcą jest firma zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, będąca czynnym podatnikiem VAT, musi rozliczyć VAT zgodnie z zasadą odwrotnego obciążenia, jeżeli usługodawca (jego siedziba) znajduje się poza Wielką Brytanią, nawet jeśli jest on zarejestrowany do celów VAT w UK.

Jeśli usługodawca nie posiada swej rezydencji w Wielkiej Brytanii, a jego klient nie jest zarejestrowany jako płatnik podatku VAT w Wielkiej Brytanii lub nie posiada tam swojej rezydencji, usługodawca staje się odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT w Wielkiej Brytanii należnego od świadczonej dostawy. Jeśli nie jest on jeszcze zarejestrowany w Wielkiej Brytanii do VAT, będzie zobowiązany do zarejestrowania się i rozliczenia należnego podatku VAT.

W przypadku świadczenia usługi związanej z gruntami w państwie członkowskim UE można podlegać obowiązkowi rejestracji VAT w tym państwie członkowskim.

Instalacja towarów lub świadczenie usług związanych z gruntami

W przypadku instalacji towarów na ziemi lub w nieruchomości pojawia się pytanie, czy wykonywana jest usługa związana z gruntem, czy wyłącznie usługa instalacji (szczegóły opisane w sekcji 11 obwieszczenia VAT nr 725: jednolity rynek).

Chociaż oba są opodatkowane VAT w kraju, w którym odbywa się instalacja, istnieją różnice w ujmowaniu ich do rozliczeń księgowych.

Jeśli nawiązana umowa dotyczy dostawy standardowych towarów, bez jakichkolwiek zmian w celu spełnienia specyfikacji klienta, których instalacja lub montaż są zakontraktowane, uznaje się, iż dostarczane są towary, dla których usługa instalacji jest pomocnicza. W związku z tym jest traktowana jako dostawa towarów, na przykład dostawa studyjnego sprzętu do nagrywania, gdzie dostawa obejmuje instalację sprzętu w studiu klienta. Takie towary będą zwykle traktowane jako dostarczone tam, gdzie nastąpiło ich zainstalowane.

Jeśli jednak element usługi staje się dominujący w realizacji zamówienia, ponieważ w umowie zawarte są prace konsultingowe, projektowe lub diagnostyczne, zmiana lub adaptacja na zamówienie, prawdopodobnie dochodzi wówczas do świadczenia usługi, w stosunku do której towary mają charakter incydentalny, na przykład usługi budowlane lub naprawcze. Usługa będzie powiązana z gruntem, jeśli po zainstalowaniu lub zmontowaniu towary te staną się stałym elementem gruntu, lub nieruchomości, której nie można łatwo zdemontować lub przenieść.

W przypadku świadczenia dostaw instalowanych towarów, należy wziąć pod uwagę procedury księgowe opisane w sekcji 11 dokumentu VAT nr 725: jednolity rynek.
Jeżeli natomiast świadczone są usługi związane z gruntami, zastosowanie będą miały postanowienia punktu 7.6. Jeżeli odbiorca usługi jest płatnikiem VAT zarejestrowanym w kraju, w którym znajduje się grunt, powinien zastosować procedurę odwrotnego obciążenia w celu rozliczenia podatku VAT. Jeśli jednak nie jest zarejestrowany jako płatnik VAT, usługodawca będzie podlegać opodatkowaniu VAT w tym kraju i być może konieczne będzie wówczas zarejestrowanie się na VAT w tymże kraju (patrz punkt 5.9).

Pełne wytyczne dotyczące usług związanych z gruntami świadczonych na terenie UK zawarte zostały w Guidance – Land and property (VAT Notice 742).

Podsumowanie

Jesteś architektem, geodetą, rzeczoznawcą lub pośrednikiem nieruchomości, czy też dokonujesz instalacji swoich produktów w UK przy uwzględnieniu indywidualnych wymagań swoich klientów i dochodzi u Ciebie do świadczenia usług w Wielkiej Brytanii, natomiast Twoimi odbiorcami są brytyjskie podmioty niezarejestrowane do VAT, lub podmioty zagraniczne? Powinieneś ustalić, czy nie musisz dokonać rejestracji na VAT na Wyspach, aby spełnić swoje obowiązki wynikające z przepisów o VAT.

Pamiętaj, że każdorazowe niewykonanie swoich podatkowych i administracyjnych obowiązków może wiązać się z nałożeniem kar. Szczegółowo tematykę tę poruszyliśmy w artykule VAT – podstawowe problemy Wielka Brytania.

Jako brytyjskie biuro rachunkowe specjalizujemy się zarówno w rejestracji Europejskich, głównie Polskich podmiotów do VAT w Wielkiej Brytanii jak i obsłudze późniejszych rozliczeń VAT. Jeżeli zatem rozważasz potrzebę rejestracji Twojej firmy do VAT UK, chętnie Ci w tym pomożemy.

Napisz do nas, skontaktuj się z nami telefonicznie lub też od razu umów się na konsultację, a dokonamy wszelkich starań, aby Ci w tym kroku pomóc!

4.9/5 - (8 votes)
MTD dla spółek zarejestrowanych do VAT UK

MTD dla spółek zarejestrowanych do VAT UK

Od kilku lat można zauważyć śmiałe działania brytyjskiego urzędu skarbowego podejmowane w kierunku osiągnięcia pełnej cyfryzacji administracji podatkowej. Jak podaje...
Read More
VAT a usługi związane z gruntem

VAT a usługi związane z gruntem

Dotychczas na naszym blogu poruszaliśmy obowiązki rejestracji i rozliczania VAT w Wielkiej Brytanii z perspektywy szeroko pojętego e-commerce, świadczenia usług...
Read More
Stawki VAT w Wielkiej Brytanii

Stawki VAT w Wielkiej Brytanii

Dla sprzedawców wchodzących na rynek brytyjski istotną kwestią jest ustalenie, ile wynosi podatek VAT od towarów i usług, które sprzedają....
Read More
VAT – podstawowe problemy Wielka Brytania

VAT – podstawowe problemy Wielka Brytania

Sprzedaż swoich usług czy towarów do Wielkiej Brytanii często wiąże się z koniecznością dokonania rejestracji firmy do VAT UK oraz...
Read More
Wielka Brytania – wszystko o podatku VAT

Wielka Brytania – wszystko o podatku VAT

Na naszym blogu kwestię rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii omawialiśmy wielokrotnie. Staraliśmy się przybliżyć jak najwięcej aspektów, które będą...
Read More
Spedycja Wielka Brytania – rozliczenie VAT

Spedycja Wielka Brytania – rozliczenie VAT

W naszym ostatnim artykule "Usługi transportowe do Wielkiej Brytanii – VAT 2021" poruszyliśmy zagadnienie świadczenia usług transportu towarowego w Wielkiej...
Read More
Usługi transportowe do Wielkiej Brytanii

Usługi transportowe do Wielkiej Brytanii

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowało wiele zmian w sposobie rozliczania niektórych transakcji, w tym usług transportowych. UK stała...
Read More
GVMS – rejestracja | GMR | EORI GB | Government Gateway

GVMS – rejestracja | GMR | EORI GB | Government Gateway

Od 1 stycznia 2022 roku rozpoczęła się pełna kontrola nad importem z UE do UK. W związku z tym wraz...
Read More
Sprzedaż usług cyfrowych do UK | Rozliczanie VAT w UK

Sprzedaż usług cyfrowych do UK | Rozliczanie VAT w UK

Ten artykuł powstał z myślą o wszystkich przedsiębiorcach, którzy już wprowadzili lub dopiero planują wprowadzenie swoich produktów cyfrowych na rynek...
Read More
DDP a zobowiązania celne (w tym VAT) | Incoterms

DDP a zobowiązania celne (w tym VAT) | Incoterms

Te z polskich przedsiębiorstw, które przed pierwszym stycznia 2021 roku, dokonywały sprzedaży poza Unię Europejską, świetnie odnajdują się wśród międzynarodowych...
Read More
VAT UK dla podmiotów zagranicznych

VAT UK dla podmiotów zagranicznych

Okres przejściowy zakładający utrzymanie dotychczasowych warunków współpracy pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską zakończył się 31 grudnia 2020 roku. Od...
Read More
Rejestracja do VAT w UK dla e-commerce – kiedy to konieczne?

Rejestracja do VAT w UK dla e-commerce – kiedy to konieczne?

Od czasu ostatecznego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej minęło już wiele miesięcy a mimo to, często spotykamy się z...
Read More
Numer EORI – co to, komu jest potrzebny i jak go otrzymać?

Numer EORI – co to, komu jest potrzebny i jak go otrzymać?

Od 1 stycznia 2021 roku wszyscy przedsiębiorcy, którzy importują towary z UK lub eksportują towary do UK są zobowiązani do...
Read More
VAT MOSS w UK po Brexicie – rozliczenie sprzedaży usług cyfrowych po 1. stycznia 2021 roku

VAT MOSS w UK po Brexicie – rozliczenie sprzedaży usług cyfrowych po 1. stycznia 2021 roku

Jeśli sprzedajesz poradniki, kursy, oprogramowanie SaaS czy inne usługi cyfrowe w UE, musisz zarejestrować swoją firmę w systemie VAT MOSS....
Read More
Handel z UK po Brexicie – nowe przepisy od 2021 roku

Handel z UK po Brexicie – nowe przepisy od 2021 roku

Import, eksport, podatki i cła Twoja firma sprowadza towary z Wielkiej Brytanii? Sprzedaje towary lub produkty do Wielkiej Brytanii? Chcesz...
Read More
Sprzedaż na Amazon FBM i FBA a VAT w UK

Sprzedaż na Amazon FBM i FBA a VAT w UK

Planujesz sprzedaż online w UK? Myślisz nad skorzystaniem z Amazon FBA, ale zastanawiasz się nad tym jak będzie księgowana Twoja...
Read More
{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Śledzimy publikowane zmiany i wytyczne, co pozwala świadczyć usługi wysokiej jakości. Nasza oferta jest stale rozszerzana, tak by była dopasowana do zmieniających się wymogów. Przeprowadzimy Cię przez procesy, konieczne aby współpraca z brytyjskimi podmiotami przebiegała zgodnie z prawem.

Napisz do nas aby dowiedzieć się więcej

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Zadzwoń
PL: 12 210 08 78 (pon-pt 9-18)
GB: +44 1613 543 740 (pon-pt 9-18)

Wyślij E-mail
Formularz kontaktowy

Znajdź nas pod adresem
Office 46B, 182-184 High Street North, Londyn E6 2JA

Sprawdź opinie w google

Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda