Dowód pochodzenia towaru

Dowód pochodzenia jest niezbędny do prawidłowego rozpoznania stawki cła właściwej dla przewożonego towaru. Istotnym czynnikiem wpływającym na tę stawkę jest właśnie kraj pochodzenia towaru.

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty. Chciałbyś poruszyć ten lub inny temat z jednym z naszych ekspertów? Umów się na bezpłatną konsultację lub napisz do nas!

Dowód pochodzenia a stosowanie Preferencji Taryfowych

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, choć z pewnością nieco utrudniło wymianę handlową, to w ostateczności nie zmieniło tak diametralnie warunków finansowych. Na towary pochodzące z Unii Europejskiej stawka cła w UK wynosi bowiem 0%. Jednak aby móc zastosować Taryfę Preferencyjną podczas importu do Wielkiej Brytanii z UE, importer musi zadeklarować, że posiada odpowiednie dowody, wskazujące, iż towary produkowane są na terenie UE oraz są one zgodne z Regułami Pochodzenia (Rules of Origin). Aby móc skorzystać z Taryfy Preferencyjnej należy posiadać:

  • oświadczenie o pochodzeniu produktu, sporządzone przez eksportera, lub
  • skorzystać z tzw. wiedzy importera o pochodzeniu produktu.

Więcej informacji o taryfach preferencyjnych przeczytasz w artykule o taryfach preferencyjnych.

Oświadczenie o pochodzeniu produktu

Unijny przedsiębiorca, chcąc dokonać eksportu na teren Wielkiej Brytanii, musi zwrócić uwagę na sumaryczną wartość danej przesyłki. Jeżeli przekracza ona wartość 6 000 EUR, wówczas musi on dokonać zgłoszenia do unijnego systemu REX. Jest to system dokumentowania pochodzenia towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu towaru sporządzanych przez zarejestrowanych do tego celu eksporterów i ponownych nadawców.

Otrzymując numer REX, eksporter jest upoważniony do wystawiania oświadczeń o pochodzeniu, które to oświadczenia są podstawą do zastosowania preferencji celnych dla towarów przywożonych z UE do krajów trzecich na mocy umów zawartych przez UE z tymi krajami trzecimi.

Dla przesyłek o wartości maksymalnie 6 000 EUR, oświadczenie o pochodzeniu może zostać sporządzone przez eksportera nieposiadającego numeru REX.

Oświadczenie o pochodzeniu musi być umieszczone na  dokumencie handlowym (z wyjątkiem konosamentu), opisującym pochodzący produkt w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić jego identyfikację. Dokumentem może być:

  • faktura,
  • lista pakowania,
  • dowód dostawy.

Wiedza importera o pochodzeniu produktu

„Wiedza importera” to opcja, która umożliwia importerowi wnioskowanie o Taryfę Preferencyjną na podstawie uzyskanych dowodów dotyczących statusu pochodzenia przywożonych produktów. Dowody te muszą znajdować się w posiadaniu importera, mieć formę dokumentów potwierdzających pochodzenie lub zapisów, które importer otrzymał od eksportera lub producenta. Dokumenty te muszą stanowić dowód, że produkt kwalifikuje się jako pochodzący z UE lub UK.

Ponieważ importer składa oświadczenie, korzystając z własnej wiedzy, eksporter lub producent nie musi składać oświadczenia o pochodzeniu.

Ile czasu trzeba przechowywać dokumenty?

Dokumentację potwierdzającą miejsce pochodzenia importowanych towarów, importer zobowiązany jest przetrzymywać przez co najmniej 4 lata.

5/5 - (19 votes)

Śledzimy publikowane zmiany i wytyczne, co pozwala świadczyć usługi wysokiej jakości. Nasza oferta jest stale rozszerzana, tak by była dopasowana do zmieniających się wymogów. Przeprowadzimy Cię przez procesy, konieczne aby współpraca z brytyjskimi podmiotami przebiegała zgodnie z prawem.

Napisz do nas aby dowiedzieć się więcej

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Zadzwoń
PL: 12 210 08 78 (pon-pt 9-18)
GB: +44 1613 543 740 (pon-pt 9-18)

Wyślij E-mail
Formularz kontaktowy

Znajdź nas pod adresem
Office 46B, 182-184 High Street North, Londyn E6 2JA

Sprawdź opinie w google