Inland Border Facility – Punkt Odprawy Śródlądowej

Niniejszy artykuł został poświęcony tematowi Inland Border Facility. Dowiesz się z niego kiedy trzeba stawić się w Inland Border Facility, jak wygląda i ile trwa wizyta oraz jakie dokumenty warto na nią przygotować.

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty. Chciałbyś poruszyć ten lub inny temat z jednym z naszych ekspertów? Umów się na bezpłatną konsultację lub napisz do nas!

Co to jest Inland Border Facility?

IBF to punkt odprawy śródlądowej w Wielkiej Brytanii. W tym wewnętrznym urzędzie celnym kontrole celne mogą odbywać się z dala od lokalizacji portowych. Usprawnia to proces odprawy towarzyszący przewożeniu towarów przez granice celne Zjednoczonego Królestwa.

Jak działają Inland Border Facilities?

Obiekty te działają jako rządowy urząd „wyjścia” w przypadku podróży wychodzących oraz rządowy urząd „przeznaczenia” dla podróży przychodzących. W IBF przewoźnicy mogą rozpocząć i zakończyć podróż podczas przemieszczania towarów do i ze Zjednoczonego Królestwa, w ramach Wspólnej Konwencji Tranzytowej (CTC – zwanej również tranzytem). Mogą być również wykorzystywane do kontroli podróży w ramach karnetów Admission Temporaire lub Temporary Admission (ATA), karnetów Transport International Routiers (TIR) oraz kontroli Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

Kiedy trzeba stawić się w Inland Border Facility?

Do stawienia się w IBF zobowiązani są przewoźnicy, którzy przybyli do portu Dover, Eurotunnel lub Holyhead z, lub do UK oraz:

 • Przewożą towary w ramach Wspólnej Konwencji Tranzytowej i nie korzystają ze statusu ACC (Authorised Consignor or Consignee) w celu rozpoczęcia lub zakończenia przewozów tranzytowych w ramach Wspólnej Konwencji Tranzytowej oraz otrzymali polecenie zgłoszenia się do miejsca, w którym towary te zostaną poddane kontroli.
 • Przewożą towary, korzystając z dokumentu T1, nie posiadając statusu ACC. W procedurze celnej symbolem T1 oznacza się towary pochodzące z państw, które nie należą do Unii Europejskiej. Wwożąc na teren Wspólnoty właśnie taki towar, trzeba dokonać zgłoszenia tranzytowego T1
  • z wyłączeniem żywych zwierząt przy użyciu karnetu ATA,
  • z wyłączeniem żywych zwierząt objętych Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).
 • Zostali przez system GVMS lub służby graniczne wytypowany do kontroli celnej.

Kiedy nie trzeba przyjeżdżać do Inland Border Facility?

W niektórych przypadkach wizyta w IBF nie jest konieczna. Do tych sytuacji zalicza się:

 • przejazd pustym pojazdem,
 • podróż do i z Wielkiej Brytanii przez inne porty niż Dover, Eurotunnel lub Holyhead,
 • korzystanie ze statusu upoważnionego nadawcy lub odbiorcy (ACC – Authorised Consignor or Consignee),
 • korzystanie z innych, nieobjętych Wspólną Konwencją Tranzytową, procedur importu lub eksportu, aby przewieźć towary do lub z Wielkiej Brytanii,
 • transport żywych zwierząt, z wyjątkiem towarów priorytetowych Defra.

Jak wygląda wizyta w Inland Border Facility?

W pierwszej kolejności, aby dotrzeć na miejsce, należy kierować się lokalnym oznakowaniem rozmieszczonym wzdłuż strategicznych, głównych dróg. Przy wejściach i wyjściach z obiektu zamontowane są kamery z automatycznym rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych. Monitorują one pojazdy przybywające oraz opuszczające teren w celu zarządzania ruchem i bezpieczeństwem.

Po dotarciu do celu zostanie przeprowadzona szybka kontrola wizualna pojazdu przez funkcjonariuszy ochrony w punkcie kontroli wjazdowej. Weryfikacja może na przykład obejmować sprawdzenie sprawności technicznej pojazdu oraz wskazanie, czy pojazd nie jest objęty zakazem w wyniku przeprowadzonej kontroli.

Następnie pracownicy obiektu skierują pojazd do pustej zatoki parkingowej, gdzie po zaparkowaniu należy wyłączyć silnik i pozostawić go w tym stanie aż do zakończenia kontroli. Jeśli przewożone towary zostały oznaczone jako „zatrzymane” w celu sprawdzenia zgodności, należy o tym poinformować personel recepcji po przyjeździe.

Kolejnym krokiem będzie zaniesienie niezbędnych dokumentów do recepcji oraz oczekiwanie na ich przetworzenie. Po zakończeniu kierowca otrzyma zatwierdzenie i pokwitowanie wyjścia, aby opuścić teren IBF. Możliwe będzie wówczas wyruszenie w dalszą drogę.

W przypadku braku zatwierdzenia należy postępować zgodnie z osobnym procesem wskazanym przez pracownika IBF.

Jakie dokumenty należy okazać w Inland Border Facility?

Aby sprawnie przeprowadzić kontrolę w IBF, należy uprzednio uzyskać dla każdej przesyłki od swojego agenta lub spedytora:

 • lokalny numer referencyjny (LRN),
 • wszystkie numery referencyjne zgłoszenia wywozowego (Numery MRN deklaracji eksportowej) lub numer referencyjny nadrzędnej przesyłki Master Unique Consignment Reference (MUCR) jeśli taki istnieje.

W przypadku wywozu towarów z terenu UK tj. eksportu, w IBF należy przedłożyć na piśmie numer  LRN wraz ze wszystkimi numerami zgłoszenia wywozowego, aby otrzymać tranzytowy dokument towarzyszący (TAD).

W przypadku wwozu towarów na teren UK tj. importu, aby zakończyć odprawę przesyłki w urzędzie przeznaczenia, należy przedstawić dokument TAD oraz podać numer referencyjny (MRN) dla każdej przesyłki.

Ile trwa wizyta w Inland Boder Facility?

Szacujemy, że należy zaplanować od 1 do 2 godzin w placówce celem przejścia przez odprawę celną. Dlatego planując podróż, należy upewnić się, że ma się wystarczająco dużo czasu na omawiane kwestie administracyjne. Co ważne, obiekty są obsługiwane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

5/5 - (20 votes)

Śledzimy publikowane zmiany i wytyczne, co pozwala świadczyć usługi wysokiej jakości. Nasza oferta jest stale rozszerzana, tak by była dopasowana do zmieniających się wymogów. Przeprowadzimy Cię przez procesy, konieczne aby współpraca z brytyjskimi podmiotami przebiegała zgodnie z prawem.

Napisz do nas aby dowiedzieć się więcej

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Zadzwoń
PL: 12 210 08 78 (pon-pt 9-18)
GB: +44 1613 543 740 (pon-pt 9-18)

Wyślij E-mail
Formularz kontaktowy

Znajdź nas pod adresem
Office 46B, 182-184 High Street North, Londyn E6 2JA

Sprawdź opinie w google