Pochodzenie towarów

Na potrzeby nakładania ceł importowych stosowane jest m.in. kryterium kraju pochodzenia sprowadzanego towaru. Kraj, z którego towary są pierwotnie wywożone, nie zawsze w pełni oddaje faktyczne miejsce wytworzenia produktu np. sok wyciśnięty w Polsce z owoców pochodzących z Tajlandii.

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty. Chciałbyś poruszyć ten lub inny temat z jednym z naszych ekspertów? Umów się na bezpłatną konsultację lub napisz do nas!

Jak ustalić kraj pochodzenia?

Reguły pochodzenia są specyficzne dla właściwych grup produktów. Znając kod towarowy danego produktu, możliwe jest odszukanie w owych regułach informacji wskazujących na wymagania, jakie produkt musi spełniać, aby mógł zostać uznany za „pochodzący” z danego kraju.

Kryteria pochodzenia

W praktyce gospodarczej firm wytwarzających towary mają miejsce co do zasady dwie sytuacje:

  • produkcja odbywa się wyłącznie z materiałów pochodzących z kraju siedziby producenta,
  • produkcja odbywa się z wykorzystaniem materiałów pochodzących z zagranicy.

Produkt końcowy będący wynikiem pierwszego typu produkcji należy do grupy tzw. produktów „całkowicie uzyskanych”, natomiast w przypadku drugiego typu produkcji mówi się o produktach “istotnie obrobionych lub przetworzonych”.

Produkty „całkowicie uzyskane”

Są to towary, które zostały uzyskane lub wyprodukowane wyłącznie na terytorium jednego kraju, bez użycia materiałów z jakiegokolwiek innego kraju. Towary nie mogą być poddawane manipulacji ani zmianom w innym kraju, z wyjątkiem pewnych minimalnych procesów mających na celu utrzymanie ich w dobrym stanie. Przykładami są minerały wydobyte z gleby jednego kraju, żywe zwierzęta urodzone i wyhodowane w jednym kraju, towary wyprodukowane w jednym kraju z materiałów pochodzących wyłącznie z tego kraju – to znaczy, że wszystkie materiały użyte w produkcie mają również status całkowicie uzyskanych.

Produkty „istotnie obrobione lub przetworzone”

Towary są traktowane jako „wystarczająco obrobione lub przetworzone”, gdy zostały wyprodukowane z materiałów pochodzących z innego kraju niż kraj, z którego są traktowane jako pochodzące lub zostały częściowo przetworzone w kraju innym niż kraj, z którego są traktowane jako pochodzące zgodnie z odpowiednią regułą dotyczącą danego produktu.

Firma brytyjska produkująca towary na eksport, używając materiałów z innych krajów, musi je „wystarczająco obrobić lub przetworzyć” w Wielkiej Brytanii, aby produkt końcowy mógł być traktowany jako pochodzący z Wielkiej Brytanii. Patrząc od strony importera tych towarów, jeżeli jednak importowane materiały nie zostały „wystarczająco obrobione lub przetworzone” przez brytyjską firmę, pochodzeniem tych towarów będzie kraj lub terytorium, w którym były ostatnio „wystarczająco obrobione lub przetworzone”.

Zależnie od tego czy mówimy o towarach importowanych do, czy o eksportowanych z Wielkiej Brytanii, będą miały zastosowanie różne zasady określające kiedy występuje “wystarczająca obróbka lub przetworzenie”. Zasad jest wiele a poniższy opis na przykładzie produkcji silnika, omawia jedną z nich.

Silnik zawiera 30% części pochodzących spoza polski oraz 70% pochodzenia polskiego. Reguła pochodzenia dla silnika mówi, że aby uznać silnik za pochodzący z polski musi on zawierać 60% lub więcej części polskich i być złożony na terenie polski. Dla omawianego silnika reguła pochodzenia została spełniona, stąd cały silnik uznajemy za w 100% pochodzący z polski. Gdy następnie wykorzystujemy go do produkcji auta, podczas określania pochodzenie auta, nie patrzymy na to, że 30% silnika zostało wytworzone z materiałów pochodzących z zagranicy, lecz uznajemy, że cała część jest w 100% z polski.

Umowa handlowa UK z UE

Umowa o handlu i współpracy zawiera postanowienia pozwalające Wielkiej Brytanii i UE na tzw. kumulowanie pochodzenia. Oznacza to, że materiały pochodzące z UE, jak również produkcja przeprowadzona w UE na materiałach niepochodzących z UE, mogą być uznane za pochodzące z Wielkiej Brytanii, jak również produkcja przeprowadzona w Wielkiej Brytanii na materiałach niepochodzących z UK, może być uważana za pochodzącą z UE. Proces ten znany jest jako kumulacja dwustronna.

Preferencyjna taryfa cła

Jeżeli towary importowane do UK pochodzą z terenu Unii Europejskiej, cło wynosi 0% z racji zastosowania Taryfy Preferencyjnej (wynika to z umowy pomiędzy UK i Unią europejską). Aby w tej sytuacji towar otrzymał status pochodzenia z UE, wszelkie materiały użyte do jego produkcji, które nie pochodzą z UE, muszą zostać „wystarczająco obrobione lub przetworzone” podczas procesu produkcyjnego zachodzącego w tym kraju UE. Wówczas końcowy towar, otrzymuje status pochodzenia z danego kraju członkowskiego i podczas importu możliwe będzie zastosowanie stawki preferencyjnej.

Więcej informacji o wysokości cła znajdziesz w artykule: Zwolnienie z cła.

Dowód pochodzenia

Aby móc zastosować Taryfę Preferencyjną podczas importu do Wielkiej Brytanii z UE, importer musi zadeklarować, że posiada odpowiednie dowody, wskazujące, iż towary produkowane są na terenie UE oraz są one zgodne z Regułami Pochodzenia (Rules of Origin). Aby móc skorzystać z Taryfy Preferencyjnej należy posiadać:

  • oświadczenie o pochodzeniu produktu, sporządzone przez eksportera, lub
  • skorzystać z tzw. wiedzy importera o pochodzeniu produktu.

 Więcej informacji o dowodach pochodzenia przeczytasz w artykule: Dowód pochodzenia.

5/5 - (17 votes)

Śledzimy publikowane zmiany i wytyczne, co pozwala świadczyć usługi wysokiej jakości. Nasza oferta jest stale rozszerzana, tak by była dopasowana do zmieniających się wymogów. Przeprowadzimy Cię przez procesy, konieczne aby współpraca z brytyjskimi podmiotami przebiegała zgodnie z prawem.

Napisz do nas aby dowiedzieć się więcej

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Zadzwoń
PL: 12 210 08 78 (pon-pt 9-18)
GB: +44 1613 543 740 (pon-pt 9-18)

Wyślij E-mail
Formularz kontaktowy

Znajdź nas pod adresem
Office 46B, 182-184 High Street North, Londyn E6 2JA

Sprawdź opinie w google