add_filter( 'wpforms_frontend_missing_assets_error_js_disable', '__return_true');

Firma transportowa i spedycyjna w Anglii? Dlaczego nie!

Prowadzisz firmę spedycyjną lub transportową i zastanawiasz się jak możesz ograniczyć koszty z tym związane? Pracodawca zaproponował Ci przejście z umowy o pracę na kontrakt? A może dopiero przymierzasz się do startu w branży i nie masz pojęcia od czego zacząć? Jeżeli tak, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie!

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty. Chciałbyś poruszyć ten lub inny temat z jednym z naszych ekspertów? Umów się na bezpłatną konsultację lub napisz do nas!

Transport a spedycja

Transport w najprostszych słowach należy opisać jako czynność przemieszczania się z jednego punktu do innego. Najczęściej transportujemy ludzi lub towary. Zależnie od wybranego sposobu transportu możemy mieć do czynienia z transportem powietrznym lub powierzchniowym. W tym artykule zajmiemy się transportem drogowym. Warto zapamiętać, że definicja transportu nie obejmuje pozostałych związanych z nim czynności, ponieważ… tym właśnie zajmuje się logistyka – planowaniem, realizacją i należytym kontrolowaniem efektywnego przewożenia ładunków. To dzięki niej proces transportu jest odpowiednio zorganizowany. Gdzie w takim razie znajdziemy właściwe miejsce dla wspominanej już spedycji?

Spedycja to ostatni element współtworzący branżę TSL – transport-spedycja-logistyka. To pojęcie węższe niż logistyka – a szersze od transportu. Ktoś może się zastanawiać, po co w ogóle cały powyższy wywód? Ma on ogromne znaczenie pod kątem odpowiedzialności danej firmy względem klienta za świadczone usługi, regulowane przez właściwą treść umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Zlecenia transportowe i spedycyjne mogą różnić się od siebie. Mimo tego, znakomita większość osób sądzi, że spedycja i przewóz są pojęciami tożsamymi, a spedytorów od przewoźników odróżnia zaledwie to, czy używają cudzych, czy własnościowych pojazdów. Wynika to co najmniej z tego, że ustawa narzuca firmie spedycyjnej obowiązek posiadania licencji transportowej. Fundament opisanego paradoksu wnikliwy czytelnik dostrzeże w normach nieprecyzyjnego prawa, skonstruowanego przez ustawodawcę w tym zakresie. Analiza niżej wymienionych przepisów pozwala dojść do wniosku, że spedycja to rodzaj logistyki ograniczonej do zorganizowania transportu rzeczy:

Art. 794 §1 Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.

Art. 800 Spedytor może sam dokonać przewozu. W tym wypadku spedytor ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika.

Źródło: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, tj. Dz.U. 2019 poz. 1145.

W praktyce jednak istotą spedycji jest organizacja takich działań, jak dobór odpowiedniego środka transportu, przechowywanie i przetwarzanie dokumentów związanych z przesyłką, załadunek, przechowanie, przepakowanie, rozładowanie czy ubezpieczenie transportowanych towarów. Sama procedura transportu jest tutaj najmniej istotna, prawda? Bardziej dokładny opis tego, jak wygląda prowadzenie firmy spedycyjnej w Polsce, znajdziesz poniżej. Później zastanowimy się nad innymi wariantami.

Umów się na bezpłatną konsultację

Transport i spedycja w Polsce

W Polsce działalność w zakresie pośrednictwa w przewozie rzeczy to tzw. “działalność regulowana”. Taki typ działalności jest obwarowany specjalnymi warunkami oraz wymaga posiadania odpowiednich licencji i zezwoleń. Wiąże się to z nieuniknionymi kosztami. Aby prowadzić firmę, która zajmuje się tylko spedycją, należy zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Niezbędne do tego jest zdanie egzaminu, co jest już kosztem 800 PLN. Jeśli powinie nam się noga, czyli w przypadku konieczności wzięcia udziału w terminie poprawkowym, trzeba brać pod uwagę kolejne wysokie opłaty urzędowe i ewentualne ponowne przygotowania pod okiem fachowców. Warto zwrócić uwagę na fakt, że omawianego certyfikatu nie musi posiadać właściciel. Wystarczy zatrudnić w przedsiębiorstwie osobę, która posiada już certyfikat, aby móc wystąpić o przyznanie licencji na pośrednictwo w przewozie rzeczy – nothing ventured, nothing gained. Takie rozwiązanie często znajduje zastosowanie w praktyce. Trzeba jednak liczyć się z tym ryzykiem, że ów pracownik/wspólnik zrezygnuje z pracy/kontraktu. W takim przypadku warto zatrudniać więcej pracowników z takim certyfikatem, a najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest po prostu posiadanie go osobiście. Sam certyfikat nie będzie jednak wystarczający, jak mogłeś już podejrzewać.

Art. 5b ust. 2  Podjęcie i wykonywanie  transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

Art. 5c ust. 2 pkt. 2 [Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:] znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro.

Źródło: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371, tj. Dz.U. 2019 poz. 58.

Potrzebne jest zatem jeszcze posiadanie zabezpieczenia w kwocie 50 000 EUR, poświadczonego rocznym sprawozdaniem finansowym, środkami finansowymi na rachunku bankowym lub gotówką, poręczeniem majątkowym, nieruchomością, czy poświadczeniem finansowym udzielonym przez ubezpieczyciela. Dodatkowo osoba, która zakłada firmę spedycyjną w Polsce potrzebuje ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej spedytora OCS. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora wobec zleceniodawcy i osób trzecich, za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych, wynikających z zawartej umowy spedycji i zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Trudności w interpretacji, kiedy przedsiębiorca świadczy usługi transportowe, a kiedy tylko spedycyjne, rzutują również na możliwie odmienne obowiązki firmy w prawie podatkowym pod kątem podatku VAT. Zróżnicowane interpretacje podatkowe organów skarbowych zdecydowanie tutaj nie pomagają. Art. 28b ustawy o VAT, art. 28f ustawy o VAT, art. 83 ust. 3 ustawy o VAT… Kiedy opodatkowanie w Polsce, kiedy w państwie trzecim, kiedy stawka 0%, a kiedy nie?

Masz już certyfikat, licencję, ubezpieczenie oraz zespół doradców podatkowych… i wyruszasz w trasę! A co po powrocie czeka strudzonego przewoźnika?

Art. 49 ust. 2 pkt 5 [Zabrania się postoju] na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602,tj. Dz.U. 2018 poz. 1990.

Tak wygląda pokrótce rzeczywistość transportowa na naszym polskim podwórku. Czy istnieje jakaś alternatywa dla zderzenia się z szeregiem przepisów i wymagań utrudniających podejmowanie takiej działalności, szczególnie dla przyszłych przedsiębiorców, którzy pragną wreszcie zacząć pracować “na swoje”? O jednej z nowatorskich opcji dowiesz się w dalszej części artykułu.

Transport i spedycja w UE

Mogłoby się wydawać, że w każdym kraju Unii Europejskiej dla prowadzenia działalności transportowo-spedycyjnej musi być wymagana licencja spedycyjna, którą niełatwo uzyskać. Jak to wygląda w Polsce – już wiesz. Zarówno w Polsce, jak i za granicą, transport może być wykonywany bez dodatkowych zezwoleń, tylko w przypadku kierowania pojazdami samochodowymi i zespołami pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Wówczas wystarczy już zarejestrowana działalność gospodarcza oraz prawo jazdy kategorii B.
Dla porównania, za naszą zachodnią granicą, czyli w kraju dosyć dobrze znanym z braku miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych, przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić własne firmy, również mają do spełnienia odpowiednio rozbudowane wymogi prawne. Różowo nie jest zatem nie tylko w Polsce. Kierowanie pojazdami <3,5t nie jest takie łatwe jak w Polsce i pozostałych krajach UE, a przy transporcie >3,5t przedsiębiorcy muszą uzyskać m.in. zezwolenie na krajowy transport drogowy (Erlaubnis für den Güterkraftverkehr) albo licencję unijną dla transportu międzynarodowego (EU-Lizenz). Tymczasem Wielka Brytania stanowi swoisty ewenement, jeśli mowa o łatwości w prowadzeniu biznesu transportowego.

Na Wyspach już na dobry początek można wystartować z działalnością spedycyjną “z piskiem opon”, ponieważ nie ma tam obowiązku posiadania licencji na freight forwarding! Możliwość prowadzenia działalności transportowej i spedycyjnej bez specyficznych pozwoleń to ewenement na skalę starego kontynentu. Co więcej – nawet ubezpieczenie OCS nie jest tam obowiązkowe, co nie znaczy, że nie powinieneś go posiadać. Warto przypomnieć, że spedytorów posiadających firmy w Anglii, konieczność rejestracji do podatku VAT spotyka dopiero od momentu, w którym przychody firmy podlegające pod VAT przekroczą 85 000 GBP (VAT Registration Threshold) w danym roku rozliczeniowym lub od chwili, w której firma przewiduje, że przekroczy ten próg w ciągu nadchodzących 30 dni.

Czy tylko Brytyjczycy mają sposobność do korzystania z tak preferencyjnego dla branży TSL systemu prawnego? Konwencja o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania między Polską a UK daje przecież możliwość prowadzenia firmy zarejestrowanej w Anglii również rezydentom Polski. Należy tylko pamiętać o tym, by nie naruszyć jej przepisów.

Firma w Anglii jako rozsądna alternatywa

Jak najbardziej można świadczyć usługi transportowe i spedycyjne w ramach firmy zarejestrowanej w Anglii, będąc rezydentem Polski! Wówczas trzeba tylko wziąć poprawkę na kilka istotnych kwestii.

Pojazdy firmowe i leasing

Pojazd zarejestrowany w Polsce nie powinien być kupiony lub wynajęty na spółkę – w przeciwnym razie, służby skarbowe mogą stwierdzić istnienie zakładu, w myśl art. 5 wspomnianej już Konwencji pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Nie wolno zapominać, że pojazdy o odpowiednio dużych gabarytach muszą mieć przecież wykupione miejsca parkingowe albo znajdować się po prostu w bazie przedsiębiorcy. Znanym nam rozwiązaniem jest nabycie lub wynajęcie pojazdu na osobę prywatną lub korzystanie z samochodu udostępnianego przez kontrahenta. Alternatywnie, pojazdy mogłyby być zarejestrowane w Wielkiej Brytanii, gdzie koszty ubezpieczenia są jednak wyższe niż w Polsce. Jeśli spółka LTD zdołałaby pozyskać brytyjskiego leasingodawcę – dlaczego nie?

Zatrudnianie kierowców na umowę o pracę lub umowę zlecenia

Dzisiejsze trendy na rynku pracy dobitnie pokazują, że wysokie koszty i niska elastyczność umów o pracę stanowią zdecydowane bariery, utrudniające zawieranie stosunku pracy. Jak wynika z Badania nad Przedsiębiorstwem przeprowadzonego w 2011 r., przedsiębiorcom doskwierają najbardziej pozapłacowe koszty zatrudnienia. Jeśli mowa o zatrudnianiu pracowników w spółce LTD, to taka możliwość występuje tylko w formie umowy o dzieło. Kierowcy zatrudnieni na umowie o dzieło – brzmi nieco abstrakcyjnie, prawda? Efektem omawianej tendencji dotyczącej sukcesywnego wypierania zatrudniania w oparciu o umowy związane Kodeksem pracy jest wykonywanie pracy na zasadach B2B. Eureka! Przy umowie o współpracy nie ma znaczenia, czy pracownik/kontrahent będzie posiadał polską jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę z o.o., czy nawet spółkę LTD.

Państwowe ubezpieczenie zdrowotne

Brytyjskim odpowiednikiem polskiej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach Europy, jest European Health Insurance Card (EHIC). Przyszłym przedsiębiorcom, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki LTD zalecamy, aby za bardzo nie polegali na takim rozwiązaniu i zapewnili sobie pełny dostęp do świadczeń zdrowotnych w inny sposób

Podsumowując – mimo, że angielska spółka LTD posiada swoją osobną osobowość prawną, a za swoje ewentualne zobowiązania odpowiada własnym, odrębnym majątkiem, powyższe zalecenia wynikają z troski o pewność prowadzenia firmy w kraju, gdzie kasa fiskalna jest przywilejem, a kontrole skarbowe to rzadkość. Jeśli nowa firma spedycyjna i transportowa w UK jest odpowiednio rzetelnie prowadzona, to dla wielu przedsiębiorców daje szansę na sukces i udostępnia możliwości dalszego rozwoju.

Brak licencji i specyficznych pozwoleń

Nieobowiązkowe ubezpieczenie OCS

Nieskomplikowany VAT

Wysoka kwota wolna od podatku

W porównaniu łatwości i opłacalności prowadzenia firmy transportowej lub spedycyjnej, zdecydowanie wygrywa Wielka Brytania. Jeśli Twoim zdaniem omówione w artykule różnice pomiędzy prowadzeniem firmy transportowo-spedycyjnej w Polsce i Anglii są atrakcyjne i chciałbyś skonsultować swój pomysł na rozwój aktualnie prowadzonej firmy – napisz do nas lub umów się na bezpłatną konsultację z jednym z naszych doradców.

4.6/5 - (9 votes)
Zniesienie limitu składek ZUS – konsekwencje, rozwiązania

Zniesienie limitu składek ZUS – konsekwencje, rozwiązania

W dzisiejszym artykule przeanalizujemy potencjalne konsekwencje gospodarcze wynikające z ostatnio uchwalonej przez polski Sejm ustawy dotyczącej zniesienia górnego limitu składek...
Read More
Skąd tyle polskich firm w Anglii?

Skąd tyle polskich firm w Anglii?

"Na szczególną uwagę zasługuje rynek brytyjski, który cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców naszego kraju, czego dowodzą dane opublikowane przez...
Read More
Kto może założyć firmę w Anglii?

Kto może założyć firmę w Anglii?

Kim są i skąd pochodzą dyrektorzy brytyjskich spółek LTD? Kto może założyć firmę w Anglii?
Read More
Koszty delegacji pracownika lub dyrektora spółki LTD

Koszty delegacji pracownika lub dyrektora spółki LTD

Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale koszty delegacji dyrektora bądź pracownika spółki LTD mogą zostać pokryte przez firmę.
Read More
Jak założyć spółkę LTD bez wyjazdu do UK?

Jak założyć spółkę LTD bez wyjazdu do UK?

Czy da się zarejestrować firmę w Anglii bez wyjazdu do Wielkiej Brytanii? Okazuje się, że tak i z tego artykułu...
Read More
Corporation Tax w 2023 roku – zmiany

Corporation Tax w 2023 roku – zmiany

Wraz z początkiem kwietnia zmieniła się główna stawka podatku Corporation Tax. Nie obowiązuje już niezależna od dochodów stawka liniowa wynosząca...
Read More
Inland Border Facility – Punkt Odprawy Śródlądowej

Inland Border Facility – Punkt Odprawy Śródlądowej

Niniejszy artykuł został poświęcony tematowi Inland Border Facility. Dowiesz się z niego kiedy trzeba stawić się w Inland Border Facility,...
Read More
Przepisy celne w UK

Przepisy celne w UK

Choć oficjalnie UK opuściła UE 01.01.2021 r., to zmiany w dotychczasowych zasadach regulujących wymianę handlową zachodziły i zachodzą etapami, stąd...
Read More
Dowód pochodzenia

Dowód pochodzenia

Dowód pochodzenia jest niezbędny do prawidłowego rozpoznania stawki cła właściwej dla przewożonego towaru. Istotnym czynnikiem wpływającym na tę stawkę jest...
Read More
Pochodzenie towarów

Pochodzenie towarów

Na potrzeby nakładania ceł importowych stosowane jest m.in. kryterium kraju pochodzenia sprowadzanego towaru. Kraj, z którego towary są pierwotnie wywożone,...
Read More
Zwolnienie z cła

Zwolnienie z cła

Cło jest opłatą nakładaną na towary podczas ich importu lub eksportu dokonywanego przez granice celne państwa. Rząd wykorzystuje cło przede...
Read More
Kody towarowe

Kody towarowe

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską z końcem 2020 roku, dlatego obecnie przewóz towarów z i do UK obarczony jest obowiązkiem...
Read More
Cło Wielka Brytania

Cło Wielka Brytania

Unia Europejska, której jedną z reguł działania jest unia celna, gwarantowała swobodny przepływ towarów między krajami członkowskimi. To dlatego sprzedając...
Read More
MTD dla spółek zarejestrowanych do VAT UK

MTD dla spółek zarejestrowanych do VAT UK

Od kilku lat można zauważyć śmiałe działania brytyjskiego urzędu skarbowego podejmowane w kierunku osiągnięcia pełnej cyfryzacji administracji podatkowej. Jak podaje...
Read More
VAT a usługi związane z gruntem

VAT a usługi związane z gruntem

Dotychczas na naszym blogu poruszaliśmy obowiązki rejestracji i rozliczania VAT w Wielkiej Brytanii z perspektywy szeroko pojętego e-commerce, świadczenia usług...
Read More
Stawki VAT w Wielkiej Brytanii

Stawki VAT w Wielkiej Brytanii

Dla sprzedawców wchodzących na rynek brytyjski istotną kwestią jest ustalenie, ile wynosi podatek VAT od towarów i usług, które sprzedają....
Read More
VAT – podstawowe problemy Wielka Brytania

VAT – podstawowe problemy Wielka Brytania

Sprzedaż swoich usług czy towarów do Wielkiej Brytanii często wiąże się z koniecznością dokonania rejestracji firmy do VAT UK oraz...
Read More
Wielka Brytania – wszystko o podatku VAT

Wielka Brytania – wszystko o podatku VAT

Na naszym blogu kwestię rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii omawialiśmy wielokrotnie. Staraliśmy się przybliżyć jak najwięcej aspektów, które będą...
Read More
Księgowość Amazon – spółka z o.o. | JDG | LTD

Księgowość Amazon – spółka z o.o. | JDG | LTD

Amazon, to platforma sprzedażowa, której nikomu nie trzeba przedstawiać. W 2019 roku tuż przed pandemią, która w przypadku sektora e-commerce...
Read More
Spedycja Wielka Brytania – rozliczenie VAT

Spedycja Wielka Brytania – rozliczenie VAT

W naszym ostatnim artykule "Usługi transportowe do Wielkiej Brytanii – VAT 2021" poruszyliśmy zagadnienie świadczenia usług transportu towarowego w Wielkiej...
Read More
{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Śledzimy publikowane zmiany i wytyczne, co pozwala świadczyć usługi wysokiej jakości. Nasza oferta jest stale rozszerzana, tak by była dopasowana do zmieniających się wymogów. Przeprowadzimy Cię przez procesy, konieczne aby współpraca z brytyjskimi podmiotami przebiegała zgodnie z prawem.

Napisz do nas aby dowiedzieć się więcej

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Zadzwoń
PL: 12 210 08 78 (pon-pt 9-18)
GB: +44 1613 543 740 (pon-pt 9-18)

Wyślij E-mail
Formularz kontaktowy

Znajdź nas pod adresem
Office 46B, 182-184 High Street North, Londyn E6 2JA

Sprawdź opinie w google

Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda