W artykule 7 powodów, dla których warto założyć firmę w Anglii jedną z przedstawionych przez nas korzyści była współpraca z brytyjskimi urzędami. W tym artykule skupimy się na porównaniu kontroli skarbowych w Polsce i w UK.

Kontrola skarbowa w Polsce

Hasło kontrola skarbowa może budzić w Tobie trochę negatywnych emocji – nic w tym dziwnego.

Proces kontroli skarbowej w Polsce, zależnie od wielkości przedsiębiorstwa, może trwać nawet 48 dni roboczych w jednym roku kalendarzowym! Dodatkowo, często dochodzi do nadużyć w kwestii przedłużania czasu trwania kontroli, co tłumaczy się koniecznością przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających. Stwarza to wiele problemów, a przede wszystkim zabiera czas przedsiębiorcy i uniemożliwia swobodny rozwój działalności.

Przepisy są zróżnicowane, skomplikowane i jest ich bardzo wiele, co często sprawia, że interpretacja prawa podatkowego nie jest jednoznaczna. Niemal codziennie zdarzają się sytuacje, w których urzędy skarbowe w różnych miejscach interpretują przepisy zupełnie inaczej.

Takim podejściem polska skarbówka zniechęca przedsiębiorców do prowadzenia działalności w Polsce. Doszukiwanie się najdrobniejszych błędów w prowadzeniu księgowości, w rozliczeniu VAT, nakładanie kar bez uprzedniego ostrzeżenia, wychodzenie z założenia, że pomyłka w rozliczeniu to działanie z premedytacją – to wszystko tworzy w Polsce niekorzystne środowisko dla rozwoju przedsiębiorstwa, a w niektórych przypadkach wręcz przyczynia się do jego upadłości.

Kontrola skarbowa w UK

Przyjrzyjmy się teraz kontrolom skarbowym w Wielkiej Brytanii.

Przedsiębiorca i jego działalność są w brytyjskim systemie prawnym i podatkowym postrzegane zupełnie inaczej. HMRC (brytyjski urząd skarbowy) dba o to, by płatnik wywiązywał się z obowiązku odprowadzania podatku, jednak w żaden sposób nie chce przeszkadzać przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności w Anglii.

Kontrole skarbowe w UK są rzadkie. Z założenia odbywają się raz na 5 lat i jeżeli mają już miejsce, odbywają się raczej w przyjaznej lub przynajmniej neutralnej atmosferze i ograniczone są najczęściej do zwykłej rozmowy telefonicznej.

Jeżeli sprawy firmy prowadzone były zgodnie z prawem, a wszelkie dokumenty składane do urzędów terminowo wraz z należnym podatkiem, taka rozmowa nie trwa dłużej niż kilkanaście minut. Co ciekawe, przez cały ten proces Twoją firmę może reprezentować biuro rachunkowe, z którym współpracujesz, więc Ty, jako przedsiębiorca, dowiesz się o kontroli pewnie dopiero po fakcie (chyba, że zostanie wcześniej zapowiedziana).

Co może zwiększyć prawdopodobieństwo kontroli skarbowej w UK?

 • Opóźnienie w zdawaniu zeznań, płaceniu podatków lub popełnienie pomyłek, które muszą zostać sprostowane,
 • znaczące dysproporcje między zeznaniami podatkowymi, jak np. ogromny wzrost kosztów lub spadek przychodów niespotykany u innych firm,
 • koszty osiągnięcia przychodu Twojego przedsiębiorstwa znacznie przewyższają koszty innych firm o podobnym profilu działalności,
 • posiadasz wiele kont bankowych w różnych krajach, innych niż Wielka Brytania,
 • jednym ze źródeł Twojego przychodu są nieruchomości,
 • prowadzisz działalność obarczoną wyższym ryzykiem,
 • ktoś powiadomi HMRC o potencjalnych oszustwach podatkowych popełnianych przez Twoją firmę.

Jak widzisz, wiele z tych czynników zależy od tego w jaki sposób prowadzona jest Twoja firma, a przede wszystkim jej księgowość. Co najistotniejsze, żaden z nich nie decyduje o tym czy i w jaki sposób przeprowadzona będzie w Twojej firmie kontrola skarbowa, dopóki zeznania podatkowe składane są terminowo i przygotowywane w poprawny sposób.

Co dzieje się podczas kontroli skarbowej w Wielkiej Brytanii?

HMRC skontaktuje się telefonicznie z reprezentującym Cię biurem rachunkowym lub z Tobą (jeśli nie korzystasz z usług biura), a przedstawiciel urzędu będzie chciał sprawdzić np.:

 • jakie podatki płacisz i jakie były ich kwoty,
 • Twoje sprawozdania i wyliczenia podatkowe,
 • Twoje Self Assessment,
 • zeznania podatkowe Twojej firmy,
 • dokumentację PAYE, jeśli zatrudniasz pracowników.

Jeśli przedstawiciel HMRC zdecyduje się na wizytę w siedzibie Twojej firmy lub Twojego księgowego, zostaniesz powiadomiony o terminie takiej wizyty. Może zdarzyć się, że w terminie kontroli przedstawiciel urzędu nie zastanie nikogo pod podanym adresem. W tej sytuacji, możesz zostać obciążony karą, chyba że podasz powód, dla którego nie byłeś w stanie stawić się w siedzibie w terminie kontroli.

You won’t have to pay a penalty if you have a ‘reasonable excuse’, eg:

 • you’re seriously ill
 • someone close to you has died

If you think HMRC should stop the check, write to the office that sent you the letter, giving your reasons why.

Ciekawe jest ostatnie zdanie z powyższego cytatu: “Jeśli uważasz, że HMRC powinno przerwać kontrolę, napisz do oddziału urzędu, który przesłał Ci powiadomienie, przedstawiając ku temu własne powody.”

Co następuje po kontroli skarbowej w UK?

HMRC powiadomi Cię o wynikach kontroli, w wyniku której:

 • urząd może zwrócić Ci nadpłacony podatek, jeśli wyliczenia po Twojej stronie wykonane zostały niepoprawnie,
 • jeśli zapłaciłeś go zbyt mało, możesz zostać poproszony o zapłacenie pozostałej kwoty podatku w terminie do 30 dni od daty otrzymania wezwania.

Może również zdarzyć się tak, że na Twoją firmę lub na Ciebie nałożona zostanie kara. HMRC zwróci uwagę na to:

 • z jakich powodów zapłaciłeś zaniżoną lub zawyżoną kwotę podatku,
 • czy powiadomiłeś HMRC o popełnionej pomyłce tak szybko, jak było to możliwe,
 • jak pomocny byłeś podczas kontroli.

O wszelkich problemach ze spłatą powinieneś powiadomić przydzielonego do Twojej sprawy przedstawiciela urzędu, a jeśli decyzja urzędu będzie w Twojej opinii nieprawidłowa, zawsze możesz złożyć odwołanie.

Jak w rzeczywistości wygląda kontakt z urzędem w Anglii?

Zobacz jak wyglądał nasz kontakt z urzędem w imieniu jednego z klientów. Ten przykład mówi sam za siebie!

Podsumowując, kontrola skarbowa spółki LTD nie ma na celu szukania dziury w całym.

Nieprawdopodobne? Patrząc z perspektywy polskiego przedsiębiorcy, może się tak wydawać.

Rząd brytyjski wydaje się jednak rozumieć, że wsparcie przedsiębiorcy zwiększa jego szanse na sukces, a za sukcesem przedsiębiorcy idą nowe miejsca pracy, wpływy do skarbu państwa i rozwój całej gospodarki.

Nie bez powodu Wielka Brytania co roku plasuje się w czołówce rankingów mierzących łatwość prowadzenia biznesu.

Myślisz o przeniesieniu biznesu do UK albo planujesz założyć tam swoją pierwszą firmę? Zastanawiasz się czy to aby na pewno dobra decyzja? Skontaktuj się z nami lub umów na bezpłatną konsultację, a pomożemy Ci dopasować odpowiednią formę dla Twojej działalności.

4.6/5 - (29 votes)