+48 12 210 08 78 (pon-pt 9-19) info@sovaaccounting.pl

Temat umowy o dzieło poruszyliśmy już przy okazji artykułu Jak Zarabiać Więcej? Nie zaszkodzi jednak zacząć od drobnego przypomnienia.

Co to jest Umowa o Dzieło?
Podatek od Umowy o Dzieło
Jak zawrzeć Umowę o Dzieło ze Spółką LTD?

Co to jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło jest umową rezultatu. Jest ona umową cywilnoprawną, co oznacza, że nie jest regulowana Kodeksem Pracy, a Kodeksem Cywilnym.

Umowa o dzieło nie zobowiązuje zleceniobiorcy do wykonania określonego dzieła samodzielnie. Z perspektywy prawa i pracodawcy istotne jest jedynie osiągnięcie wyżej wspomnianego rezultatu.

Umowa ta może zostać zawarta również z zagranicznym podmiotem, może być spisana w dowolnym języku oraz w dowolnej formie – ustnie, pisemnie, lub przez e-mail.

Podatek od Umowy o Dzieło

W umowie o dzieło zleceniobiorca nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne. Jedyne czym musi się martwić to podatek dochodowy.

Może on zostać odprowadzony do urzędu skarbowego przez zamawiającego (zleceniodawcę), kiedy jego rezydencja podatkowa mieści się w Polsce. Jeśli dochodzi do podpisania umowy z zagranicznym podmiotem prawnym, jak np. ze Spółką LTD – obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego leży po stronie zleceniobiorcy. Nie zmienia się jego wysokość, a jedynie to, kto wykonuje przelew na konto urzędu skarbowego.

Standardowo, stawka podatku dochodowego wynosi 18%, jednak nie jest przesądzone, że wykonawca będzie musiał odprowadzić do urzędu pełne 18% wynagrodzenia, a to ze względu na:

Koszty uzyskania przychodu w umowie o dzieło

Koszty uzyskania przychodu mogą zostać wykorzystane jedynie w przypadku, gdy praca na rzecz osiągnięcia określonego rezultatu zostanie wykonana samodzielnie przez zleceniobiorcę.

Zależnie od tego jaki rodzaj dzieła zostanie określony w umowie, do zredukowania kwoty podatku dochodowego można wykorzystać koszty uzyskania przychodu.

Jeśli dochodzi do przekazania praw autorskich (np. w przypadku programistów lub artystów), prawo pozwala na zakwalifikowanie w ten sposób 50% wynagrodzenia. W pozostałych przypadkach będzie to najczęściej 20%.

Umowa o dzieło pozwala w niektórych przypadkach na zakwalifikowanie 50% wynagrodzenia jako kosztów uzyskania przychodu (suma odliczonych kosztów nie może przekroczyć 85.528 zł), jeśli dochodzi do przekazania praw autorskich, np. jeśli piszesz dla pracodawcy program.
Katalog osób uprawnionych do 50% autorskich kosztów uzyskania przychodu możesz znaleźć w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  – co istotne, od stycznia 2018 roku katalog osób uprawnionych do skorzystania z 50% KUP został mocno ograniczony.

W tej sytuacji podatek odprowadzany jest od kwoty pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu, dla przykładu przyjmijmy 1 000 zł jako wynagrodzenie ustalone w umowie:

Z przekazaniem praw autorskich:

50% * 1 000 zł = 500 zł
podatek = 18% * 500 = 90 zł

Bez przekazania praw autorskich:

20% * 1 000 zł = 200 zł
podatek = 18% * 800 = 144 zł

Podatek dochodowy od wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło płaci się do 20. dnia kolejnego miesiąca od daty otrzymania wynagrodzenia.

Jak zawrzeć Umowę o Dzieło ze Spółką LTD?

Umowa o Dzieło to dla brytyjskiej Spółki LTD jedyny sposób na “zatrudnienie” pracownika (innego niż dyrektora) w Polsce.

W praktyce umowa o dzieło podpisywana ze Spółką LTD nie różni się wiele od umowy o dzieło podpisywanej z polskim podmiotem gospodarczym.

Jak wiesz, obowiązek opłacenia podatku dochodowego leży w tym przypadku po stronie zleceniobiorcy, a umowa może zostać sporządzona w dowolnym języku i zawarta w dowolnej formie.

Warto pamiętać, że miesięczne wynagrodzenie dla jednego wykonawcy/pracownika z tytułu umowy o dzieło nie powinno przekraczać 719 GBP.

Dlaczego? Ponieważ w Wielkiej Brytanii nie ma takiego jak w Polsce rozgraniczenia na umowę o dzieło, zlecenia oraz o pracę. Jest to nieco bardziej uproszczone (podobnie jest w przypadku rachunków i faktur) i usługi na rzecz firmy wykonywane są na podstawie umowy o pracę.

702 GBP miesięcznie to kwota wynagrodzenia wolna od jakiegokolwiek podatku, czy składek na ubezpieczenie w UK. Jeśli umowa o dzieło będzie podpisywana z pracownikiem regularnie, urząd brytyjski może dopatrzyć się w niej zatrudnienia – ograniczenie w ww. postaci zapewni brak komplikacji nawet w takiej sytuacji.

Masz jeszcze jakiekolwiek pytania? Zastanawiasz się nad tym jak podejść do konkretnego przypadku zatrudnienia, czy świadczenia usług na rzecz spółki LTD? Napisz do nas lub:

Umowa o Dzieło a Spółka LTD
5 (100%) 9 votes