Poniższy artukuł zawiera kluczowe informacje dotyczące systemu płacowego PAYE. Przeczytasz go w 3 minuty. Jeśli wolisz omówić temat z jednym z naszych doradców, umów się na bezpłatną konsultację!

Wprowadzenie do PAYE

Według prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii, będąc pracodawcą jesteś zobowiązany do prowadzenia okresowych oraz rocznych rozrachunków z pracownikami za pomocą systemu wypłat, który w Wielkiej Brytanii nosi nazwę Payroll.  Zasady przeprowadzania rozliczeń są oparte o brytyjski system płacowy PAYE (Pay As You Earn – płatność przy wypłacie).

PAYE jest systemem, który urząd skarbowy w Wielkiej Brytanii (HMRC) stosuje, aby ściągnąć podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie bezpośrednio z każdej wypłaty pracownika. Składki na ubezpieczenie naliczane są po przekroczeniu progu Secondary Threshold (ST), wynoszącego 9 100 GBP (w przypadku zatrudnienia od początku roku podatkowego 2022/23), natomiast podatek dochodowy po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku wynoszącej 12 570 GBP w roku podatkowym 2022/23. Więcej na ten temat znajdziesz w tym artykule

Dzięki systemowi PAYE, przed wypłaceniem wynagrodzenia, pracodawca odlicza powstałe zobowiązania, a także przekazuje do HMRC informacje dotyczące wynagrodzeń z tytułu zasiłku macierzyńskiego i chorobowego, wysokości składek emerytalnych, premii pracowniczych, benefitów pozapłacowych czy wykorzystanego przez pracownika urlopu.

Nie ma konieczności rejestracji w PAYE, jeżeli żaden z pracowników nie zarabia więcej niż 123£ tygodniowo, nie dostaje emerytury lub nie ma innego źródła utrzymania.

Raportowanie i dokonywanie płatności na rzecz HMRC

Po uruchomieniu wypłat w Payroll, będziesz zobowiązany do raportowania HMRC wynagrodzeń Twoich pracowników w czasie poprzedzającym dzień płatności lub w tym samym dniu. Oprogramowanie samodzielnie określi wysokość podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Dzięki temu zawsze będziesz wiedział ile masz zapłacić. Zazwyczaj płatności następują co miesiąc. Jeżeli jednak jesteś małym przedsiębiorcą i spodziewasz się, że wysokość opłat będzie niższa niż 1 500 £ miesięcznie –  możesz skontaktować się z HMRC i złożyć wniosek o ustalenie wygodniejszych, przykładowo kwartalnych, wpłat.

Dodatkowo, każda zmiana kadrowa w Twojej firmie (zatrudnienie nowego pracownika, przejście obecnego na emeryturę) również musi być raportowana HMRC. Należy też przygotowywać roczne sprawozdania, w których uwzględnia się wszystkie dodatkowe koszty i benefity.

Uruchomienie Payroll

Z oprogramowania systemu płacowego PAYE możesz korzystać samodzielnie bądź przekazać jego obsługę do biura rachunkowego. Niezależnie od wybranego wariantu jesteś zobowiązany do gromadzenia i ewidencjonowania szczegółów płatności dla pracowników. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości wynikających z niedopełnienia obowiązków związanych z PAYE, jako pracodawca ponosisz za nie odpowiedzialność.

Twoim obowiązkiem jest zbieranie i przechowywanie dokumentów dotyczących m.in.:

  • wypłat dla pracowników oraz dokonanych z nich potrąceń,
  • raportów i płatności dokonywanych na rzecz HMRC,
  • kosztów lub benefitów podlegających opodatkowaniu,
  • urlopów pracowniczych oraz nieobecności spowodowanych chorobą.

Dokumenty należy przechowywać przez okres 3 lat od zakończenia roku podatkowego, którego dotyczą. HMRC może dokonać ich kontroli w dowolnym momencie, w celu sprawdzenia czy płacisz prawidłowe kwoty podatków. Za nieścisłości oraz braki w dokumentacji może nałożyć karę do 3000 £.

W momencie rejestracji jako pracodawca w HMRC otrzymasz login do systemu PAYE Online. Jeżeli jednak korzystanie z komputera jest dla Ciebie kłopotliwe i nie chcesz bądź nie możesz rozliczać się z HMRC drogą elektroniczną, masz możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku raportowania online. Wówczas będziesz zobowiązany do robienia tego w formie pisemnej.

Payslipy

Analizując system płacowy w Wielkiej Brytanii nie sposób nie wspomnieć o Payslipach, czyli odcinkach płacowych zawierających rozliczenie wypłaty. Każdy odcinek płacowy zawiera informacje o kwocie wynagrodzenia brutto i netto, a także sumie zapłaconych podatków oraz składek ubezpieczeniowych. Payslipy obowiązują w UK oraz Irlandii i są otrzymywane przez pracowników każdorazowo przy wypłacie pensji.

Wystawianie payslipów jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Niedopełnienie tego obowiązku karane jest grzywną.

Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek pytania dotyczące tego jak działa brytyjski system płacowy lub jak powinieneś rozliczać się z pracownikami i dyrektorami swojej spółki LTD, napisz do nas lub umów się na bezpłatną konsultację.

5/5 - (10 votes)
Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda