12 210 08 78 (pon-pt 9-19) info@sovaaccounting.pl

Data ostatniej aktualizacji artykułu:

Spółka LTD to świetne rozwiązanie dla przedsiębiorców chcących przyspieszyć rozwój własnej firmy bądź pracowników szukających sposobu na zwiększenie zarobków bez zwiększania kosztów ponoszonych przez pracodawcę. Łatwo znaleźć informacje o tym jak opłacalna jest spółka LTD kiedy Twoje dochody nie przekraczają 8 632 GBP (ponad 40 000 PLN) – kwoty wolnej od podatku i składek na ubezpieczenie. Ale co jeśli zarabiasz 80, 120 albo i 200 tysięcy złotych rocznie?

Zobacz jak wygląda opodatkowanie wyższych dochodów w UK i ile podatku zapłacisz prowadząc firmę w Anglii, w zależności od tego ilu zatrudniasz w niej dyrektorów.

Co oznaczają poszczególne progi podatkowe?

0% – dochody wypłacane w formie pensji dyrektorskiej w spółce LTD, nieprzekraczające 8 632 GBP rocznie, nie podlegają podatkowi dochodowemu oraz nie odprowadza się od nich żadnych składek na ubezpieczenie.
12% – składka na ubezpieczenie płacona przez pracownika (Employee’s Contribution). Większy zakres zarobków podlegających takiej składce w przypadku dwóch i trzech dyrektorów powodowany jest zastosowaniem, tzw. Employment Allowance, która zwalnia przedsiębiorców zatrudniających pracowników z płacenia pierwszych 3 000 GBP składek Employer’s Contributions. Jej wprowadzenie miało na celu zachęcić osoby prowadzące spółki LTD w pojedynkę do zatrudniania pracowników.

25,8% – zsumowane składki na ubezpieczenie, płacone przez pracodawcę, czyli spółkę LTD (Employer’s Contributions = 13,8%) i pracownika (Employee’s Contributions = 12%) dla dochodów, przy których nie obowiązuje jeszcze opłacanie podatku dochodowego.

32% – suma składek Employee’s Contributions (12%) oraz podatku dochodowego (20%), przy dochodach, dla których wciąż można zastosować ww. ulgę Employment Allowance w spółce z dwoma lub trzema dyrektorami.

34,4% – w ten sposób opodatkowane będą pieniądze wypłacane w formie dywidendy, ponieważ w przypadku polskich rezydentów podlegają one podwójnemu opodatkowaniu. Dywidenda to sposób wypłacenia dochodu spółki dla udziałowca. Tak więc każda osoba (również dyrektor), która chciałaby wypłacić pieniądze w ten sposób, musi posiadać w spółce udziały.

Na przykładzie wyjaśnimy skąd wzięło się 34,4% opodatkowania.

Najpierw w Wielkiej Brytanii zostanie odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych (Corporation Tax – 19%), a następnie (już od zredukowanej kwoty) podatek od dywidendy opodatkowany w Polsce (podatek od zysków kapitałowych tzw. podatek Belki – 19%).

Założenie: zysk spółki wynosi 100 i jest wypłacany dywidendą.

Podatek odprowadzony w Wielkiej Brytanii – 19% CT:

100 * (1 – 19% CT ) = 81;

następnie podatek odprowadzony w Polsce – 19 % podatku od zysków kapitałowych:

81 * (1 – 19% “podatku Belki”) = 65,61;
zatem (100-65,61)/100 = ~ 34,4 % opodatkowania.

Dywidenda, mimo podwójnego opodatkowania, staje się opłacalna kiedy tracimy możliwość stosowania ulgi Employment Allowance – alternatywą jest tutaj płacenie 45,8% podatku.

 

Ile podatku zapłaci Twoja firma w Anglii w zależności od liczby zatrudnionych w niej dyrektorów

Jako pierwszy przykład weźmy dochody w wysokości 13 000 zł miesięcznie, czyli około 32 231 funtów rocznie, jeśli jako kurs funta przyjmiemy 1 GBP = 4,84 PLN.

Dla jednego dyrektora:

Od dochodów z przedziału 0 – 8 632 GBP: 0%
Od dochodów z przedziału 8 632 – 12 500 GBP:
25,8% * 3 868 = 997,94 GBP
Od dochodów z przedziału 12 500 – 32 231 GBP:
34,4% * 19 731 = 6 787,46 GBP
Suma: 997,94 + 6 787,46 = 7785,4 GBP

Dla dwóch dyrektorów:

Od dochodów z przedziału 0 – 17 264 GBP: 0%
Od dochodów z przedziału 17 264 – 25 000 GBP:
12% * 7 736 = 928,32 GBP
Od dochodów z przedziału 25 000 – 32 231 GBP:
32% * 7 231 = 2 313,92 GBP
Suma: 928,32 + 2 313,92 = 3 242,24 GBP

Dla trzech dyrektorów:

Od dochodów z przedziału 0 – 25 896 GBP: 0%
Od dochodów z przedziału 25 896 – 32 231 GBP:
12% * 6 335 = 760,2 GBP
Suma: 760,2 GBP

 

Co w takim razie zmienia się dla dochodów w wysokości 20 000 zł miesięcznie (ok. 49 587 GBP rocznie)?

Dla jednego dyrektora:

Od dochodów z przedziału 0 – 8 632 GBP: 0%
Od dochodów z przedziału 8 632 – 12 500 GBP:
25,8% * 3 638 = 938,6 GBP
Od dochodów z przedziału 12 500 – 49 587 GBP:
34,4% * 37 317 = 12 837,05 GBP
Suma: 938,6 + 12 837,05 = 13 775,65 GBP

Dla dwóch dyrektorów:

Od dochodów z przedziału 0 – 17 264 GBP: 0%
Od dochodów z przedziału 17 264 – 25 000 GBP:
12% * 7 736 = 928,32  GBP
Od dochodów z przedziału 25 000 – 39 003 GBP:
32% * 14 003 = 4 480,96 GBP
Od dochodów z przedziału 39 003 – 49 587 GBP:
34,4% * 10 584 = 3 640,9  GBP
Suma: 928,32 + 4 480,96 + 3 640,9 = 9 050,18 GBP

Dla trzech dyrektorów:

Od dochodów z przedziału 0 – 25 896 GBP: 0%
Od dochodów z przedziału 25 896 – 37 500 GBP:
12% * 11 604 = 1 392,48 GBP
Od dochodów z przedziału 37 500 – 47 635 GBP:
32% * 10 135 = 3 243,2 GBP
Od dochodów z przedziału 47 635 – 49 587 GBP:
34,4% * 1 952 = 671,49 GBP
Suma: 1 233,36 + 3243,2 + 671,49 = 5 139,05 GBP

 

Podsumowanie

Dla dochodów w wysokości 32 231 GBP rocznie (13 000 PLN miesięcznie) najbardziej opłacalnym rozwiązaniem będzie zatrudnienie trzech dyrektorów i wypłacanie maksymalnej kwoty pieniędzy w formie pensji dyrektorskich.

W sumie od dochodów w wysokości 32 231 GBP (ok. 156 000 zł) zapłacisz w tym przypadku 762,2 GBP podatku (3 689 zł), czyli ok. 2,3% całej kwoty

Dla dochodów w wysokości 49 587 GBP rocznie (20 000 PLN miesięcznie) również najbardziej opłacalne będzie wypłacanie pieniędzy w formie pensji dla 3 dyrektorów – suma składek i podatku w tej sytuacji wyniesie 5 139,05 GBP (24 873 zł), czyli ok. 10,36% całej kwoty.

Jak widzisz, do wysokości podatku równej stawce podatku liniowego w Polsce jeszcze trochę nam brakuje, a biorąc pod uwagę nadchodzące zmiany podatkowe w Polsce – spółka LTD staje się coraz bardziej opłacalnym rozwiązaniem – również dla przedsiębiorców posiadających wyższe dochody.

Co więcej, jeśli prowadzisz firmę na terenie Polski i nie zamierzasz z niej rezygnować, możesz wypisać siebie i swoich dyrektorów ze składek na ubezpieczenie w UK, zwiększając tym samym kwotę wolną do ok. 60 000 PLN na osobę! Oznacza to, że z jednej spółki LTD mógłbyś wypłacić nawet 181 000 PLN bez podatku w ciągu roku, a od dochodów powyżej tej kwoty płacić jedynie 20%.

Jeśli zastanawiasz się jeszcze, czy będzie to korzystne dla Twojego biznesu albo czy w ogóle będziesz mógł wykorzystać spółkę LTD w swojej działalności, napisz do nas lub: