Spółka LTD to świetne rozwiązanie dla przedsiębiorców chcących przyspieszyć rozwój własnej firmy bądź pracowników szukających sposobu na zwiększenie zarobków bez zwiększania kosztów ponoszonych przez pracodawcę. Łatwo znaleźć informacje o tym jak opłacalna jest spółka LTD kiedy Twoje dochody nie przekraczają 8 788 GBP (ok. 45 000 PLN) – kwoty wolnej od podatku i składek na ubezpieczenie. Ale co jeśli zarabiasz 80, 120 albo i 200 tysięcy złotych rocznie?

 

Zobacz jak wygląda opodatkowanie wyższych dochodów w UK i ile podatku zapłacisz prowadząc firmę w Anglii, w zależności od tego ilu zatrudniasz w niej dyrektorów.

 

Co oznaczają poszczególne progi podatkowe?

0% – dochody wypłacane w formie pensji dyrektorskiej w spółce LTD, nieprzekraczające 8 788 GBP rocznie, nie podlegają podatkowi dochodowemu oraz nie odprowadza się od nich żadnych składek na ubezpieczenie.

12% – składka na ubezpieczenie płacona przez pracownika (Employee’s Contribution). Większy zakres zarobków podlegających takiej składce w przypadku dwóch i trzech dyrektorów powodowany jest zastosowaniem, tzw. Employment Allowance, która zwalnia przedsiębiorców zatrudniających pracowników z płacenia pierwszych 4 000 GBP składek Employer’s Contributions. Jej wprowadzenie miało na celu zachęcić osoby prowadzące spółki LTD w pojedynkę do zatrudniania pracowników.

13,8% – składka na ubezpieczenie płacona przez pracodawcę (Employer’s Contribution). Ma ona zastosowanie jedynie dla pensji dyrektorów jednoosobowych spółek LTD, które nie zatrudniają dodatkowych pracowników.

25,8% – zsumowane składki na ubezpieczenie, płacone przez pracodawcę, czyli spółkę LTD (Employer’s Contributions = 13,8%) i pracownika (Employee’s Contributions = 12%) dla dochodów, przy których nie obowiązuje jeszcze opłacanie podatku dochodowego.

32% – suma składek Employee’s Contributions (12%) oraz podatku dochodowego (20%), przy dochodach, dla których wciąż można zastosować ww. ulgę Employment Allowance w spółce z dwoma lub trzema dyrektorami.

34,4% – w ten sposób opodatkowane będą pieniądze wypłacane w formie dywidendy, ponieważ w przypadku polskich rezydentów podlegają one podwójnemu opodatkowaniu. Dywidenda to sposób wypłacenia dochodu spółki dla udziałowca. Tak więc każda osoba (również dyrektor), która chciałaby wypłacić pieniądze w ten sposób, musi posiadać w spółce udziały.

Na przykładzie wyjaśnimy skąd wzięło się 34,4% opodatkowania.

Najpierw w Wielkiej Brytanii zostanie odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych (Corporation Tax – 19%), a następnie (już od zredukowanej kwoty) podatek od dywidendy opodatkowany w Polsce (podatek od zysków kapitałowych tzw. podatek Belki – 19%).

Założenie: zysk spółki wynosi 100 i jest wypłacany dywidendą.

Podatek odprowadzony w Wielkiej Brytanii – 19% CT:

100 * (1 – 19% CT ) = 81;

następnie podatek odprowadzony w Polsce – 19 % podatku od zysków kapitałowych:

81 * (1 – 19% “podatku Belki”) = 65,61;
zatem (100-65,61)/100 = ~ 34,4 % opodatkowania.

Dywidenda, mimo podwójnego opodatkowania, staje się opłacalna kiedy tracimy możliwość stosowania ulgi Employment Allowance – alternatywą jest tutaj płacenie 45,8% podatku.

 

Ile podatku zapłaci Twoja firma w Anglii w zależności od liczby zatrudnionych w niej dyrektorów

Jako pierwszy przykład weźmy dochody w wysokości 13 000 zł miesięcznie, czyli około 30 409 funtów rocznie, jeśli jako kurs funta przyjmiemy 1 GBP = 5,13 PLN.

Dla jednego dyrektora:

Od dochodów z przedziału 0 – 8 788 GBP: 0%
Od dochodów z przedziału 8 788 – 9 500 GBP:
13,8% * 712 = 98,26 GBP
Od dochodów z przedziału 9 500 – 12 500 GBP:
25,8% * 3 000 = 774 GBP
Od dochodów z przedziału 12 500 – 30 409 GBP:
34,4% * 17 909 = 6 160,70 GBP
Suma: 7 032,96 GBP

Dla dwóch dyrektorów:

Od dochodów z przedziału 0 – 19 000 GBP: 0%
Od dochodów z przedziału 19 000 – 25 000 GBP:
12% * 6 000 = 720 GBP
Od dochodów z przedziału 25 000 – 30 409 GBP:
32% * 5 409 = 1 730,88 GBP
Suma: 2 450,88 GBP

Dla trzech dyrektorów:

Od dochodów z przedziału 0 – 28 500 GBP: 0%
Od dochodów z przedziału 28 500 – 30 409 GBP:
12% * 1 909 = 229,09 GBP
Suma: 229,08 GBP

Co w takim razie zmienia się dla dochodów w wysokości 20 000 zł miesięcznie (ok. 46 784 GBP rocznie)?

Dla jednego dyrektora:

Od dochodów z przedziału 0 – 8 788 GBP: 0%
Od dochodów z przedziału 8 788 – 9 500 GBP:
13,8% * 712 = 98,26 GBP
Od dochodów z przedziału 9 500 – 12 500 GBP:
25,8% * 3 000 = 774 GBP
Od dochodów z przedziału 12 500 – 46 784 GBP:
34,4% * 34 284 = 11 793,70 GBP
Suma: 12 665,96 GBP

Dla dwóch dyrektorów:

Od dochodów z przedziału 0 – 19 000 GBP: 0%
Od dochodów z przedziału 19 000 – 25 000 GBP:
12% * 6 000 = 720 GBP
Od dochodów z przedziału 25 000 – 46 562 GBP:
32% * 21 562 = 6 899,84 GBP
Od dochodów z przedziału 46 562 – 46 784 GBP:
34,4% * 222 = 76,37 GBP
Suma: 7 696,21 GBP

Dla trzech dyrektorów:

Od dochodów z przedziału 0 – 28 500 GBP: 0%
Od dochodów z przedziału 28 500 – 37 500 GBP:
12% * 9 000 = 1 080 GBP
Od dochodów z przedziału 37 500 – 46 784 GBP:
32% * 9 284 = 2 970,88 GBP
Suma: 4 050,88 GBP

 

Podsumowanie

Dla dochodów w wysokości 30 409 GBP rocznie (13 000 PLN miesięcznie) najbardziej opłacalnym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie trzech dyrektorów i wypłacanie maksymalnej kwoty pieniędzy w formie pensji dyrektorskich. W sumie od dochodów w wysokości 30 409 GBP (ok. 156 000 PLN) zapłacisz w tym przypadku 229,08 GBP podatku (1 175,18 PLN), czyli ok. 0,75% całej kwoty.

Dla dochodów w wysokości 46 784 GBP rocznie (20 000 PLN miesięcznie) również najbardziej opłacalne będzie wypłacanie pieniędzy w formie pensji dla 3 dyrektorów – suma składek i podatku w tej sytuacji wyniesie 4 050,88 GBP (20 781,01 PLN), czyli ok. 8,67% całej kwoty (240 000 PLN) w skali roku.

Jak widzisz, spółka LTD staje się coraz bardziej opłacalnym rozwiązaniem również dla przedsiębiorców posiadających wyższe dochody.

Jeśli zastanawiasz się jeszcze, spółka LTD to dobra forma prawna dla Twojej działalności, napisz do nas lub umów się na bezpłatną konsultację z naszym doradcą. Chętnie pomożemy!

 

Data ostatniej aktualizacji artykułu: