Pożyczka dyrektorska, czyli Director’s Loan, to wszystkie pieniądze wypłacone z firmy na konto dyrektora, które nie są wynagrodzeniem, dywidendą, zwrotem kosztów ani zwrotem pieniędzy, które dyrektor pożyczył lub wpłacił na konto firmy. Jak sama nazwa wskazuje, musi ona oczywiście zostać zwrócona.

W przeszłości opisaliśmy już trzy sposoby na wypłacenie pieniędzy ze spółki LTD:

Przyszedł czas na czwarty z nich – pożyczkę dyrektorską.

Jak wygląda pożyczka dyrektorska w praktyce?

Nie będziesz musiał odprowadzić podatku ani składek na ubezpieczenie jeśli udzielasz pożyczek:

  • o łącznej wartości dla pracownika nie przekraczającej 10 000 GBP w skali roku.
  • dla pracownika na określony i nie ulegający zmianie okres,
  • oprocentowanych stawką równą lub wyższą od oficjalnej stawki opublikowanej przez HMRC na dany rok podatkowy,
  • na konto pożyczkowe dyrektora.

Wyżej wspomniane konto pożyczkowe dyrektora może być zwykłym kontem bankowym, a nawet dokumentem księgowym potwierdzającym udzielone pożyczki oraz ich historię i rodzaj – czy była to pożyczka na konto dyrektora z konta firmowego, czy odwrotnie. Na przykład:

  • dyrektor pożycza pieniądze z firmy w wysokości przekraczającej kwotę, którą on sam wpłacił dotychczas na konto firmy. Konto pożyczkowe będzie wykazywało debet, dopóki nie zostanie on spłacony przez dyrektora.
  • firma pożycza pieniądze od dyrektora – stan konta dyrektora będzie dodatni, do momentu gdy firma zwróci mu pożyczone pieniądze.

Są jeszcze inne sytuacje, w których firma może udzielić pożyczki. W tym artykule ograniczamy się jednak do pożyczek dyrektorskich – nie komercyjnych lub między członkami rodziny, czy przyjaciółmi.

Dodatkowo, jeśli zamierzasz pokrywać np. podróże służbowe, czy inne wydatki ze swojego osobistego konta, a nie konta firmy, powinieneś pamiętać o tym, by dokładnie dokumentować swoje podróże.

Zdarza się, że kiedy HMRC nie widzi wystarczających dowodów dla kwalifikacji wydatków jako podróży służbowej, może uznać je za pożyczkę dyrektorską. Nie powinno to jednak mieć miejsca jeśli działasz zgodnie z sugestiami zawartymi w naszych artykułach o delegacjach i kilometrówce w UK.

Jak opodatkowana jest pożyczka dyrektorska?

W skrócie – tak długo, jak pożyczka nie przekracza 10 000 GBP w skali roku, nie odprowadza się od niej podatku dochodowego, ani składek na ubezpieczenie, a jedynie odsetki (najczęściej w wysokości ustalonej na dany rok przez HMRC).

W bieżącym roku podatkowym (2020/2021) pożyczki dyrektorskie są oprocentowane stawką 2,25% w skali roku i co ciekawe, oprocentowanie to od długiego czasu maleje. Tutaj możesz zobaczyć historię oprocentowania pożyczek dyrektorskich w UK.

Jeśli łączna kwota pożyczek dla dyrektora przekroczyłaby 10 000 GBP rocznie, konieczne będzie odprowadzenie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie od pożyczki.

W sytuacji, w której dyrektor nie spłaciłby pożyczki w terminie do 9 miesięcy i jednego dnia od zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym otrzymał pożyczkę, na firmę zostanie nałożona kara w wysokości 25% od zaległej kwoty, która będzie doliczona do zapłaconego przez firmę Corporation Tax. Wysokość kary wzrosła w roku podatkowym 2017/2018 do 32,5%.

Dodatkowe oszczędności przy użyciu pożyczki dyrektorskiej

Jeśli Twoja firma dobrze prosperuje, a Ty sam, jako osoba fizyczna, potrzebujesz gotówki i rozważasz kredyt – dobrym rozwiązaniem będzie tutaj zaciągnięcie pożyczki dyrektorskiej z własnej firmy. Weźmy jako przykład dyrektora, który 1 maja 2016 roku pożycza od firmy 15 000 GBP i spłaca je 11 grudnia 2016 roku:

  • kwota pożyczki: 15 000 GBP,
  • oprocentowanie w danym roku podatkowym: 3%,
  • pożyczka została spłacona po 194 dniach,
  • tzw. benefit in kind to 15 000 * (194/365*3%) = 239,18 GBP.

Od tej kwoty odprowadzony zostanie podatek dochodowy (20%) oraz składki na ubezpieczenie Class 1A (zakładamy, że łączne dochody dyrektora w danym roku nie przekroczyły 43 000 GBP).

Łączny koszt pożyczki:

benefit in kind: 239,18 GBP,
składki na ubezpieczenie Class 1A: 28,70 GBP,
podatek dochodowy: 47,87 GBP,
suma: 315,75 GBP.

Porównajmy powyższe koszty z kosztami pożyczki bankowej oprocentowanej na 6% w skali roku:

15 000 * (194/365*6%) = 478,36 GBP.

Jak widzisz, koszt pożyczki dyrektorskiej jest o ok. 35% niższy niż koszt tradycyjnej pożyczki bankowej.

Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek pytania dotyczące pożyczek dyrektorskich ze spółki LTD, próbujesz znaleźć zastosowanie dla tego rozwiązania w swojej firmie lub myślisz o przeniesieniu działalności do UK, napisz do nas, lub:

Data ostatniej aktualizacji artykułu: