W tym artykule omówimy zasady opodatkowania dyrektora spółki LTD oraz leżące u ich podstaw przepisy, różnice między dyrektorem a pracownikiem w spółce oraz sposób wyliczenia stopy procentowej dla wynagrodzenia w Polsce jeśli pensja dyrektorska ze spółki LTD nie jest Twoim jedynym źródłem dochodu.

Więcej informacji znajdziesz w tym artykule (7 minut czytania) lub podczas kontaktu z jednym z naszych doradców:

Jakie są różnice między dyrektorem a pracownikiem firmy? 
Jak to wygląda w Wielkiej Brytanii?
Na czym polega praca dyrektora?
Jak będą opodatkowane dochody dyrektora spółki LTD w Polsce?
Jak Rozliczyć Dochód Dyrektora Spółki LTD?

Jakie są różnice między dyrektorem a pracownikiem firmy?

Podstawowa różnica jest taka, że dyrektor zostaje mianowany w spółce przez jej właścicieli – udziałowców, podczas walnego zgromadzenia. Standardowo, niezależnie od tego czy mamy do czynienia z polską czy brytyjską firmą, dyrektor wykonuje swoją pracę w oparciu o inne zasady niż pozostali pracownicy. Mimo, że jest on traktowany jak pracownik, nie działa zazwyczaj na podstawie umowy o pracę, dzieło, czy zlecenie i posiada w spółce dodatkowe uprawnienia oraz zdolność do podejmowania decyzji.

Jak to wygląda w Wielkiej Brytanii?

Spółka LTD to w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce, druga pod względem popularności forma prowadzenia biznesu po działalności gospodarczej, czyli Self-Employed w UK. Według danych z 2013. roku, 76% biznesów w Wielkiej Brytanii nie zatrudniało ani jednego pracownika – działały one jako jednoosobowe działalności gospodarcze lub jednoosobowe spółki LTD.

Jak to jednoosobowe spółki LTD? Przecież dopiero co opisaliśmy konieczność mianowania dyrektora podczas walnego zgromadzenia udziałowców, kto i gdzie miałby się gromadzić w spółce jednoosobowej? Sam termin “spółka” może być tu trochę mylący, ponieważ został on przypisany tej formie działalności dla ułatwienia, ze względu na jej podobieństwo do polskiej spółki z o.o. oraz ograniczoną odpowiedzialność – limited liability – członków zarządu. Pełna brytyjska nazwa omawianej spółki LTD to: Private Company Limited by Shares i nie ma żadnego aktu prawnego, który uniemożliwiałby prowadzenie takiej firmy w pojedynkę, co więcej – jest to nawet bardzo powszechne! Możesz założyć taką firmę będąc jej jedynym udziałowcem i mianować się w niej dyrektorem, bez konieczności spisywania umowy o pracę. Działalność w formie jednoosobowej spółki może być również prowadzona na terenie Polski, jednak jej funkcjonowanie może wiązać się z pewnymi ograniczeniami.

Na czym polega praca dyrektora?

Bardzo często, dyrektorem zostaje mianowany były pracownik z firmy lub osoba wysoce wyspecjalizowana w zakresie jej działalności i zdarza się, że sam dyrektor wykonuje dla firmy prace związane właśnie z jej standardową działalnością. Nie da się ukryć, że w większych organizacjach, dyrektor ma za zadanie kierować firmą w zgodzie z dobrem jej udziałowców, pracowników i kontrahentów, nadzoruje wszelkie działania pracowników, deleguje zadania, komunikuje się z udziałowcami, itd. Jednak w przypadku wspomnianych wcześniej firm jednoosobowych, czy po prostu małych firm, dyrektor może być równolegle udziałowcem i bardzo często wykonuje równie wiele, jeśli nie większość, czynności związanych z prowadzeniem biznesu na co dzień, a sprawami menedżerskimi zajmuje się kiedy zajdzie taka konieczność. Więcej o obowiązkach dyrektora przeczytasz w artykule: Kto Może Założyć Firmę w Anglii Podsumowując, nawet jeśli mieszkasz w Polsce, możesz zarejestrować firmę w Anglii, samodzielnie mianować się w niej dyrektorem i zacząć prowadzenie biznesu.

Jak będą opodatkowane dochody dyrektora spółki LTD w Polsce?

Informacje na ten temat można znaleźć w Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią

Artykuł 15 Wynagrodzenia dyrektorów Wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne wypłaty, które osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie dyrektorów lub w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jak widzisz, dochód z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie zagranicznej spółki – pensję dyrektorską – należy opodatkować w miejscu rezydencji spółki. Na tej podstawie osoba mieszkająca na co dzień w Polsce zatrudniona jako dyrektor w spółce LTD może opodatkować swoje dochody z tego tytułu w Wielkiej Brytanii i tym samym skorzystać z brytyjskich kwot wolnych od podatku. Dochody dyrektora w spółce LTD są opodatkowane następująco:

 

Jak widzisz, dochód z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie zagranicznej spółki – pensję dyrektorską – opodatkować w miejscu rezydencji spółki. Na tej podstawie osoba mieszkająca na co dzień w Polsce zatrudniona jako dyrektor w spółce LTD opodatkowuje  swoje dochody z tego tytułu w Wielkiej Brytanii i tym samym korzysta z brytyjskich kwot wolnych od składek i podatku.

W roku podatkowym osób fizycznych w UK 2022/2023 kwoty wolne kształtują się następująco:

 • kwota wolna od podatku – 12 570 GBP
 • kwota wolna od składek:
 • secondary treshold – Employer Ni – 9 100 GBP
 • primary treshold – Employee Ni dla dyrektorów spółki LTD – 11 908 GBP
 • primary treshold – Employee Ni dla pracowników spółki LTD – 12 570 GBP

Dochody dyrektora w spółce LTD są opodatkowane i oskładkowane następująco:

I. jeśli w spółce jest jeden dyrektor, to w skali roku dochody są oskładkowane i opodatkowane następująco:

 • 0% dla dochodów z przedziału 0 – 9 100 GBP
 • 15.05% dla dochodów z przedziału 9 100 GBP – 11 908 GBP
 • 28.30% dla dochodów z przedziału 11 908 GBP – 12 570 GBP
 • 48.30% dla dochodów z przedziału 12 570 GBP – 50 270 GBP

II. jeśli w spółce jest co najmniej dwóch dyrektorów lub dyrektor i pracownik i otrzymują oni jednakowe wynagrodzenie, to w sakli roku dochody są oskładkowane i opodatkowane następująco:

 • 0% dla dochodów z przedziału 0 – 11 908 GBP
 • 13.25% dla dochodów z przedziału 11 908 GBP – 12 570 GBP
 • 33.25% dla dochodów z przedziału 12 570 GBP – 50 270 GBP

Dlaczego 13.25% lub 33.25%? Ponieważ, jeśli Twoja firma zatrudnia poza Tobą jakiegokolwiek innego dyrektora lub pracownika, pojawia się możliwość wykorzystania ulgi Employment Allowance zwalniającej do pewnego momentu z opłacania składek na ubezpieczenie po stronie pracodawcy. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Spółka LTD a Wyższy Dochód.

Dyrektor spółki LTD posiadający tylko to brytyjskie źródło dochodu nie ma obowiązku składania do urzędu brytyjskiego zeznania podatkowego (Self-Assessment tax return), ponieważ informacja o jego wynagrodzeniu jest na bieżąco wysyłana do HMRC.

W porządku, w takim razie, jeśli możesz zarejestrować firmę w Anglii i opodatkować tam swoje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie co z podatkami w Polsce? Przecież na co dzień mieszkasz w tym kraju, tu znajduje się Twój ośrodek interesów życiowych, może nawet wciąż osiągasz w Polsce dochody na podstawie umów o pracę, o dzieło lub zlecenia. 

Otóż, jeśli pensja dyrektorska ze spółki LTD będzie Twoim dochodem, musisz uwzględnić ją w swoim zeznaniu rocznym PIT-36. Warto tutaj pamiętać, że dochodu z tytułu zatrudnienia na umowę o prace, dzieło lub zlecenie, prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych (skala podatkowa), uzyskiwanie dochodu opodatkowane na zasadach ogólnych z tytułu najmu  również będą uwzględnione na tym zeznaniu podatkowym, a kwota wolna od podatku – 30 000 PLN oraz próg 120 000 PLN przysługuje jeden raz. Bardzo szybko można przekroczyć te progi posiadając kilka źródeł dochodów.  

W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie  Art. 27g. – [Ulga abolicyjna] – Podatek dochodowy od osób fizycznych, został wprowadzony limit wysokości odliczenia podatku w ramach ulgi abolicyjnej. Maksymalne odliczenie od podatku wyniesie 1 360 złotych w skali roku. Co istotne, ulga ma zastosowanie jedynie przy rozliczeniu rocznym, nie można stosować jej do zaliczek płaconych w ciągu roku. Aby skorzystać z ulgi – należy wykazać ją w załączniku PIT/ZG, wykazać ją w swojej podstawowej deklaracji, a także wykazać w załączniku PIT/O

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ulgi abolicyjnej, zobacz: Zniesienie Ulgi Abolicyjnej a Firma w Anglii (Spółka LTD).

Ile wynosi kwota wolna od podatku w Polsce dla dochodów dyrektora spółki LTD? 

W związku z zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład dochody dyrektora wypłacającego sobie wynagrodzenie w postaci pensji dyrektorskiej obowiązują następujące stawki i progi podatku dochodowego osób fizycznych PIT:

 • kwota wolna od podatku – 30 000 PLN
 • dochody w przedziale 30 000 PLN – 120 000 PLN opodatkowane są stawką 12%
 • dochody powyżej 120 000 PLN opodatkowane są stawką 32%.

Jednak rozliczając się z pensji dyrektorskiej, zakładając, że w Polsce rozliczasz się liniowo, ryczałtem lub Twoje jedyne źródło dochodu stanowi LTD przysługuje Ci większa kwota od podatku, niż 30 000 PLN:

 • Kwota wolna od podatku w wysokości 41 000 PLN

Jest to pełna kwota wolna dla rezydenta polskiego w 2022 roku przysługująca podczas rozliczenia rocznego niepowodująca zapłaty podatku w PL, zakładając, że w Polsce rozliczasz się liniowa, ryczałtem lub Twoje jedyne źródło dochodu stanowi LTD. Powyżej tej kwoty pojawi się podatek do zapłaty w Polsce.

Chciałbyś dowiedzieć się skąd kwota 41 000 PLN?  Umów się na bezpłatną konsultację z naszym doradcą lub napisz do nas – rozłożymy kwotę na czynniki pierwsze i przedstawimy jak kwota wolna od podatku przysługuje w Twoim indywidualnym przypadku! 

Co jeżeli zapłacę podatek od payslipów w UK, a w Polsce przekroczę kwotę wolną, czy moje dochody zostaną podwójnie opodatkowane?

Jeśli Twoje wynagrodzenie dyrektorskie przekroczy 12 570 GBP w UK zapłacisz podatek. Kwota ta w przeliczeniu na PLN przewyższa 41 000 PLN, dlatego również w Polsce pojawi się konieczność zapłaty podatku. Jednak od podatku wyliczonego do zapłaty w Polsce możesz odjąć podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii.

WAŻNE! 
Do momentu wejścia w życie wyżej wspomnianej konwencji MLI, nie trzeba było wykazywać dochodów z Wielkiej Brytanii w PIT, w sytuacji jeśli były one jedynymi dochodami jakie się uzyskiwało. Aktualnie nie ma znaczenia czy dochody uzyskiwane są tylko w UK czy może w obu krajach – należy wykazywać je w rozliczeniu PIT. 

Ulga abolicyjna dla dochodów z Wielkiej Brytanii została zniesiona od 2021 roku, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz: Zniesienie Ulgi Abolicyjnej a Firma w Anglii (Spółka LTD)

To byłoby wszystko na temat rozliczenia dochodów dyrektora brytyjskiej spółki LTD w Polsce. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące treści tego artykułu lub zastanawiasz się nad przeniesieniem firmy do Anglii, ale nie masz pewności czy będzie to dla Ciebie dobra decyzja – skontaktuj się z nami lub umów na bezpłatną konsultację z naszym profesjonalistą:

 

 

 

 

 

4.4/5 - (49 votes)
Polityka Prywatności i Plików Cookies Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z tej strony akceptujesz używanie cookies, zgodnie z Twoimi ustawieniami przeglądarki internetowej.
Zgoda